Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – Etap I i Etap III (zaprojektuji wybuduj)” oraz „Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj iwybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej

Deadlines:
Published : 07-02-2019 16:15:00
Placing offers : 25-03-2019 13:00:00
Offers opening : 25-03-2019 13:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.Załaczniki nr 3,4 i 5 do siwz znajdują sie pod linkiem: http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia/pokaz/2164

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 115.22 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
Etap I i III ogł opubl..pdf pdf 150.07 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
SIWZ_renowacja.doc doc 380 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
załącznik_nr_1_do_siwz_-formularz_oferty_III+I.doc doc 73.5 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
załącznik_nr_1a_do_siwz_tabela cen jednostkowych.docx docx 27.32 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
załącznik_nr_1b_do_siwz_tabela cen.doc doc 157.5 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
załącznik_nr_2_do_siwz_wzor_umowy_III+I.docx docx 132.95 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
załącznik_nr_6_do_siwz_wzor_gwarancji_III+I.docx docx 13.91 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
załącznik_nr_8_do_siwz_wzor zobowiązania.doc doc 67 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
załącznik_nr_9_do_siwz_oswiadczenie o grupie kapital.doc doc 134.5 2019-02-07 16:15:00 Proceeding
sprostowanie ogłoszenia_18_02_2019.pdf pdf 86.38 2019-02-18 11:24:42 Public message
etap I i III sprostowanie.pdf pdf 78.48 2019-03-07 13:59:16 Public message
modyfikacja_tresci_siwz.docx docx 87.76 2019-03-07 13:59:16 Public message
odpowiedzi na pytania _Etap III.doc doc 127.5 2019-03-07 13:59:16 Public message
ul. Mariacka.pdf pdf 560.77 2019-03-07 13:59:16 Public message
ul.Tatrzańska.pdf pdf 341.57 2019-03-07 13:59:16 Public message
załącznik_nr_1a_do_siwz_tabela cen jednostkowych.docx docx 27.84 2019-03-07 13:59:16 Public message
modyfikacja_tresci_siwz_nr 2.docx docx 84.57 2019-03-15 13:37:24 Public message
odpowiedzi na pytania _Etap III_nr 2.docx docx 85.29 2019-03-15 13:37:24 Public message
PRZEDMIAR_DROGA - Jodłowa_do załącznika nr 4.pdf pdf 88.74 2019-03-15 13:37:24 Public message
PRZEDMIAR_WOD - Jodłowa_do załącznika nr 5.pdf pdf 62.75 2019-03-15 13:37:24 Public message
załącznik_nr_1a_do_siwz_tabela cen jednostkowych_do modyfikacji nr 2.docx docx 28.02 2019-03-15 13:37:24 Public message
załącznik_nr_1b_do_siwz_tabela cen_do modyfikacji nr 2.doc doc 153 2019-03-15 13:37:24 Public message
Renowacja Etap - III i I - inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 399.36 2019-03-26 13:37:13 Public message
Informacja o wyborze Renowacja etap I i III.pdf pdf 592.08 2019-07-12 10:39:26 Public message

Announcements

2019-07-12 10:40 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-03-26 13:37 Agnieszka Skotnicka Informacja z otwarcia ofert

Renowacja Etap - III [...].pdf

2019-03-15 13:38 Agnieszka Skotnicka W załączeniu Zamawiający przekazuje modyfikację nr 2 treści siwz.

modyfikacja_tresci_s [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].docx

PRZEDMIAR_DROGA - Jo [...].pdf

PRZEDMIAR_WOD - Jodł [...].pdf

załącznik_nr_1a_do_s [...].docx

załącznik_nr_1b_do_s [...].doc

2019-03-07 14:00 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści siwz, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz sprostowanie ogłoszenia

etap I i III sprosto [...].pdf

modyfikacja_tresci_s [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].doc

ul. Mariacka.pdf

ul.Tatrzańska.pdf

załącznik_nr_1a_do_s [...].docx

2019-02-18 11:25 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuje sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1705