Proceeding: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. ZP.271.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Krzysztof Iskra
Gmina Miasto Nowy Targ
Deadlines:
Posted : 31-01-2019 11:58:55
Placing offers: 08-03-2019 09:30:00
Opening offers : 08-03-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ + zał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 i 11.pdf pdf 385.83 2019-01-31 11:58:55 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 280.5 2019-01-31 11:58:55 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf pdf 1215.41 2019-01-31 11:58:55 Proceeding
JEDZ nieedytowalna wersja.pdf pdf 647.68 2019-01-31 11:58:55 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - usługa.pdf pdf 142.88 2019-01-31 11:58:55 Proceeding
SIWZ + zał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 i 11.odt odt 124.87 2019-01-31 11:58:55 Proceeding
Zmieniony druk oferty.odt odt 30.59 2019-02-26 10:54:41 Public message
Zmiana SIWZ.pdf pdf 346.69 2019-02-26 10:53:48 Public message
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 446.69 2019-03-08 12:36:56 Public message
Informacja o wyborze wykonawcy.pdf pdf 586.63 2019-03-20 09:32:27 Public message

Announcements

2019-03-20 09:33 Magdalena Kozielec Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-03-08 12:37 Krzysztof Iskra Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy PZP
2019-03-08 12:37 Krzysztof Iskra Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Informacja zgodna z [...].pdf

2019-02-26 10:54 Krzysztof Iskra Zmiana SIWZ oraz zmieniony druk oferty

Zmieniony druk ofert [...].odt

Zmiana SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 521