Proceeding: Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej - etap II MPK/01/P/2019

Arkadiusz Podsiadły
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 29-01-2019 16:12:38
Placing offers: 07-03-2019 10:00:00
Opening offers : 07-03-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 5 Wzór umowy.pdf pdf 151.23 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
załącznik nr 6 Oświdaczenie dot. prefernecji unijnych.pdf pdf 111.43 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
Ogloszenie 44521-2019-PL.pdf pdf 139.07 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
SIWZ pdf.pdf pdf 286.79 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
zalacznik nr 4 Oswiadczenie innego podmiotu.pdf pdf 146.49 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf pdf 140.41 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 245.84 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.pdf pdf 180.02 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
JEDZ instrukcja wypelnienia.pdf pdf 1215.41 2019-01-29 16:12:38 Arkadiusz Podsiadły Proceeding
Pytania i odpowidzi SIWZ.pdf pdf 202.85 2019-02-22 13:14:43 Arkadiusz Podsiadły Public message
Pytania i odpowidzi SIWZ.pdf pdf 202.9 2019-02-22 13:25:50 Arkadiusz Podsiadły Public message
Pytania i odpowiedzi SIWZ II.pdf pdf 200.92 2019-02-26 13:30:07 Arkadiusz Podsiadły Public message
zalacznik nr 5 Wzor umowy zmiana.pdf pdf 151.43 2019-02-26 13:32:11 Arkadiusz Podsiadły Public message
Pytania i odpowiedzi SIWZ III.pdf pdf 153.47 2019-02-26 13:36:33 Arkadiusz Podsiadły Public message
otwarcie ofert.doc doc 249 2019-03-07 14:05:13 Arkadiusz Podsiadły Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty (2).odt odt 233.98 2019-03-27 13:21:32 Arkadiusz Podsiadły Public message

Announcements

2019-03-27 13:22 Arkadiusz Podsiadły Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].odt

2019-03-07 14:05 Arkadiusz Podsiadły Informacja o przebiegu otwarcia ofert

otwarcie ofert.doc

2019-02-26 13:36 Arkadiusz Podsiadły Pytania i odpowiedzi do SIWZ III

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-02-26 13:32 Arkadiusz Podsiadły Załącznik nr 5 wzór umowy - zmiana

zalacznik nr 5 Wzor [...].pdf

2019-02-26 13:30 Arkadiusz Podsiadły Pytania i odpowiedzi do SIWZ II

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-02-22 13:26 Arkadiusz Podsiadły Odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ popr do pyt. 27

Pytania i odpowidzi [...].pdf

2019-02-22 13:15 Arkadiusz Podsiadły Odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ

Pytania i odpowidzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 270

Send a message