Proceeding: Remont dachu budynku nn w Bazie Miszewko Strzałkowskie k/Płocka.

Dawid Szumański
PERN S.A.
Deadlines:
Posted : 25-01-2019 11:42:40
Placing offers: 12-02-2019 11:42:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 133 zamierza udzielić Zakupu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Remont dachu wraz z wymianą obróbki blacharskiej,wymiana orynnowania w budynku rozdzielni ST-2.


Szczegółowy zakres Robót zawiera Załącznik nr 1

Warunki wykonania i odbioru przedmiotu Zakupu określa Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2  

Przed złożeniem propozycji cenowo –terminowej Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej związanej z realizacją Zamówienia na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie, w celu uwzględnienia wszelkich istniejących a nie opisanych w Szczegółowym zakresie Robót uwarunkowań, po  wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej odbycia ze Panem Wojciechem Tyburskim tel. 608 078 071 lub inną wskazaną przez niego osobą.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont rozdzielni cena ryczałtowa 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN, GBP: 4.7713 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realziacji - proponowany termin realizacji (0)
Unlock the form

The number of page views - 48

Send a message