Postępowanie: Remont dachu budynku nn w Bazie Miszewko Strzałkowskie k/Płocka.

Dawid Szumański
PERN S.A.
Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 11:42:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 133 zamierza udzielić Zakupu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Remont dachu wraz z wymianą obróbki blacharskiej,wymiana orynnowania w budynku rozdzielni ST-2.


Szczegółowy zakres Robót zawiera Załącznik nr 1

Warunki wykonania i odbioru przedmiotu Zakupu określa Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2  

Przed złożeniem propozycji cenowo –terminowej Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej związanej z realizacją Zamówienia na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie, w celu uwzględnienia wszelkich istniejących a nie opisanych w Szczegółowym zakresie Robót uwarunkowań, po  wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej odbycia ze Panem Wojciechem Tyburskim tel. 608 078 071 lub inną wskazaną przez niego osobą.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont rozdzielni cena ryczałtowa 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realziacji - proponowany termin realizacji (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość