Proceeding: Demontaż wyłącznika w polu sprzęgła 110 kV i wymianę istniejących odłączników I i II sekcji w polu sprzęgła RG 110 kV PEC w Końskich

Deadlines:
Posted : 28-12-2018 10:08:07
Placing offers: 21-01-2019 13:00:00
Opening offers : 21-01-2019 13:30:00

Requirements and specifications

PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi  demontażu wyłącznika w polu sprzęgła 110 kV i wymianę istniejących odłączników I i II sekcji w polu sprzęgła RG 110 kV zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonawczą.
W dołączonym pliku znajduje się opis, rysunki techniczne do branży elektrycznej oraz budowlanej, a także przedmiar robót na realizację w/w zadania. W ofercie prosimy podać ceny netto i brutto za cały zakres zadania.
Termin składania ofert 21-01-2019r. do godz. 13.00. Termin realizacji do 30-06-2019r.
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania.
2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
3.    W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.
4.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 41 375 47 00.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Demontaż wyłącznika Demontaż wyłącznika w polu sprzęgła 110kV i wymiana istniejących odłączników I i II sekcji w polu sprzęgła stacji 110/15/6 kV PEC w Końskich 1 service Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - do 30.06.2019r. (0)
4 Gwarancja - min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
6 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 67

Send a message