Postępowanie: Demontaż wyłącznika w polu sprzęgła 110 kV i wymianę istniejących odłączników I i II sekcji w polu sprzęgła RG 110 kV PEC w Końskich

Terminy:
Zamieszczenie : 28-12-2018 10:08:07
Składanie ofert: 21-01-2019 13:00:00
Otwarcie ofert : 21-01-2019 13:30:00

Wymagania i specyfikacja

PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi  demontażu wyłącznika w polu sprzęgła 110 kV i wymianę istniejących odłączników I i II sekcji w polu sprzęgła RG 110 kV zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonawczą.
W dołączonym pliku znajduje się opis, rysunki techniczne do branży elektrycznej oraz budowlanej, a także przedmiar robót na realizację w/w zadania. W ofercie prosimy podać ceny netto i brutto za cały zakres zadania.
Termin składania ofert 21-01-2019r. do godz. 13.00. Termin realizacji do 30-06-2019r.
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania.
2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
3.    W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.
4.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 41 375 47 00.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Demontaż wyłącznika Demontaż wyłącznika w polu sprzęgła 110kV i wymiana istniejących odłączników I i II sekcji w polu sprzęgła stacji 110/15/6 kV PEC w Końskich 1 usługa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - do 30.06.2019r. (0)
4 Gwarancja - min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
6 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 10

Wyślij wiadomość