Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7 w systemie zaprojektuj i wybuduj; WZP-7440/18/335/IR

Robert Burasiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 18-12-2018 10:05:33
Placing offers : 28-01-2019 12:00:00
Offers opening : 28-01-2019 13:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Uwaga: Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia jest spakowany w formacie 7z w trzech częściach. Aby móc rozpakować pliki, należy pobrać wszystkie trzy części.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.59 2018-12-18 10:05:33 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 267.88 2018-12-18 10:05:33 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 120 2018-12-18 10:05:33 Proceeding
Załącznik do edycji - Wzór-Załącznik nr 8 do SIWZ.doc doc 43 2018-12-18 10:05:33 Proceeding
Wzory załączników do umowy.pdf pdf 1296.92 2018-12-18 10:05:33 Proceeding
Załacznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.001 001 66560 2018-12-18 10:05:33 Proceeding
Załacznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.002 002 66560 2018-12-18 10:05:33 Proceeding
Załacznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.003 003 48268.05 2018-12-18 10:05:33 Proceeding
Pytanie i odpowiedź do SIWZ.pdf pdf 721.99 2019-01-07 16:05:30 Public message
notice-11.pdf pdf 72.38 2019-01-11 13:02:26 Public message
Pytanie i odpowiedź_3.pdf pdf 434.56 2019-01-18 13:41:21 Public message
zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.03 2019-01-17 15:22:25 Public message
pytania i odpowiedzi_2.pdf pdf 1703.88 2019-01-17 15:22:47 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 916.79 2019-01-28 14:04:24 Public message
Załącznik do edycji - Wzór-Załącznik do informacji z otwarcia ofert.doc doc 73.5 2019-01-28 14:04:31 Public message
Wybór _strona.pdf pdf 778.85 2019-03-01 16:05:06 Public message
2019-OJS057-130735-pl-1.pdf pdf 115.84 2019-03-21 14:47:09 Public message

Announcements

2019-03-21 14:47 Robert Burasiński ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS057-130735-p [...].pdf

2019-03-01 16:05 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór _strona.pdf

2019-01-28 14:04 Robert Burasiński informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do edycji [...].doc

2019-01-18 13:41 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Pytanie i odpowiedź

Pytanie i odpowiedź_ [...].pdf

2019-01-17 15:23 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Dzień dobry
w załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania WZP - 362/19/7440/18

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-01-11 13:04 Robert Burasiński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

notice-11.pdf

2019-01-07 16:05 Robert Burasiński Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pytanie i odpowiedź do SIWZ.

Pozdrawiam

Robert Burasiński

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel.: 22 60 379 68
fax.: 22 60 376 42

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1024