Postępowanie: Usługa. Opracowanie wstępnego projektu instalacji odsiarczania spalin z kotłów WLM-25 i WR-15 dla mocy od 5 do 20MW zgodnie z nową dyrektywą MCP

Terminy:
Zamieszczenie : 17-12-2018 14:39:01
Składanie ofert: 31-12-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : 02-01-2019 10:05:00

Wymagania i specyfikacja

PEC w Końskich Sp. z o.o. zaprasza  do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie wstępnego projektu na dostosowanie instalacji odsiarczania spalin z kotłów WR-15 i WLM-25 (łączna moc w paliwie 45,59 MW) do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca średnich źródeł spalania MCP nr 2015/2193.
Planowany zakres pracy Ciepłowni :  5 – 20 MW

Obecnie zainstalowane urządzenia do odpylania spalin:

-odpylacz cyklonowy CE-4x710/1,8/04  ( 2 szt.),

-odpylacz cyklonowy CE6x900/1,8/0,4   (1 szt.),

-odpylacz filtracyjny ZPM-180 (3 szt.),

-odpylacz przelotowy 6x5/250 (1 szt.) ,dla kotła WR-15,

-odpylacze przelotowe (2 szt.) dla WLM-25.

Obecnie zainstalowane urządzenia odpylające spełniają przyszłe wymogi Dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów i NOx. 
Nie spełniają wymogów w zakresie emisji SO2 .
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem dotyczącym odsiarczania spalin z naszej instalacji  w celu obniżenia emisji dwutlenku siarki (SO2) - poniżej 400 mg/m3.
Prosimy również o krótki opis proponowanej technologii , jej koszt oraz termin wykonania od projektu do uruchomienia - załącznik do oferty cenowej.Termin udzielenia informacji w powyższym temacie do 31.12.2018r. do godz. 14.00.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 41 375 47 00 w. 40 lub 32.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Projekt wstępny Projekt w stępny 1 szt. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 6

Wyślij wiadomość