Proceeding: Usługa. Opracowanie wstępnego projektu instalacji odsiarczania spalin z kotłów WLM-25 i WR-15 dla mocy od 5 do 20MW zgodnie z nową dyrektywą MCP

Deadlines:
Posted : 17-12-2018 14:39:01
Placing offers: 31-12-2018 14:00:00
Opening offers : 02-01-2019 10:05:00

Requirements and specifications

PEC w Końskich Sp. z o.o. zaprasza  do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie wstępnego projektu na dostosowanie instalacji odsiarczania spalin z kotłów WR-15 i WLM-25 (łączna moc w paliwie 45,59 MW) do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca średnich źródeł spalania MCP nr 2015/2193.
Planowany zakres pracy Ciepłowni :  5 – 20 MW

Obecnie zainstalowane urządzenia do odpylania spalin:

-odpylacz cyklonowy CE-4x710/1,8/04  ( 2 szt.),

-odpylacz cyklonowy CE6x900/1,8/0,4   (1 szt.),

-odpylacz filtracyjny ZPM-180 (3 szt.),

-odpylacz przelotowy 6x5/250 (1 szt.) ,dla kotła WR-15,

-odpylacze przelotowe (2 szt.) dla WLM-25.

Obecnie zainstalowane urządzenia odpylające spełniają przyszłe wymogi Dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów i NOx. 
Nie spełniają wymogów w zakresie emisji SO2 .
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem dotyczącym odsiarczania spalin z naszej instalacji  w celu obniżenia emisji dwutlenku siarki (SO2) - poniżej 400 mg/m3.
Prosimy również o krótki opis proponowanej technologii , jej koszt oraz termin wykonania od projektu do uruchomienia - załącznik do oferty cenowej.Termin udzielenia informacji w powyższym temacie do 31.12.2018r. do godz. 14.00.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 41 375 47 00 w. 40 lub 32.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt wstępny Projekt w stępny 1 pc. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2669 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 86

Send a message