Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Deadlines:
Published : 11-12-2018 12:10:01
Placing offers : 12-02-2019 12:00:00
Offers opening : 12-02-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


Załącznik nr 3 do OPZ Dokumentacja projektowa do pobrania pod linkiem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 4287.39 2018-12-11 12:10:01 Proceeding
SIWZ_oczyszczalnia.pdf pdf 18576.95 2018-12-11 12:10:01 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ Plan sytuacyjny.pdf pdf 4824.2 2018-12-11 12:10:01 Proceeding
załacznik nr 4 do OPZ Decyzja pozwolenia na budowę.pdf pdf 2070.03 2018-12-11 12:10:01 Proceeding
Załącznik nr 5 do OPZ Przedmiary robót.zip zip 32795.08 2018-12-11 12:10:01 Proceeding
Załączniki do wypełniania.zip zip 401.81 2018-12-11 12:10:01 Proceeding
pytania z odpowiedziami_1.pdf pdf 2571.88 2018-12-20 13:20:12 Public message
Załącznik nr 1 do odpowiedzi 1_ Opis oferowanych urządzeń dla części 1_zał_5.docx docx 71.44 2018-12-20 13:20:23 Public message
Załącznik nr 2_cz.1_do odpowiedzi 1_dokumentacja do pytania 13 - cz.1.zip zip 76277.3 2018-12-20 13:21:16 Public message
Załącznik nr 2_cz.2_do odpowiedzi 1_dokumentacja do pytania 13 - cz.2.zip zip 70932.96 2018-12-20 13:22:06 Public message
Załącznik nr 2_cz.3_do odpowiedzi 1_dokumentacja do pytania 13 - cz.3.zip zip 62539.04 2018-12-20 13:23:34 Public message
Załącznik nr 2_cz.4_do odpowiedzi 1_dokumentacja do pytania 13 - cz.4.zip zip 58300.89 2018-12-20 13:24:09 Public message
Załącznik nr 2_cz.5_do odpowiedzi 1_dokumnetacja do pytania 13 - cz.5.zip zip 22508.82 2018-12-20 13:24:30 Public message
pytania z odpowiedziami_2.pdf pdf 605.35 2018-12-27 08:00:43 Public message
Zalacznik do pytan i odpowiedzi_2_ Ogłoszenie o sprostowaniu_574617-2018 _TED Tenders Electronic Daily.pdf pdf 49.26 2018-12-27 08:00:47 Public message
pytania z odpowiedziami_3.pdf pdf 6730.2 2019-01-03 11:19:06 Public message
pytania z odpowiedziami_4.pdf pdf 987.69 2019-01-08 12:47:52 Public message
pytania z odpowiedziami_5.pdf pdf 906.97 2019-01-10 12:05:44 Public message
pytania z odpowiedziami_7.pdf pdf 1624.8 2019-01-18 11:32:48 Public message
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na 7_Errata do zapisów w ST-00.pdf pdf 61.6 2019-01-18 11:33:14 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 7_Załącznik nr 5 do IDW.pdf pdf 218.9 2019-01-18 11:33:14 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 7_Załącznik nr 5 do IDW_edytowalny.docx docx 138.55 2019-01-18 11:33:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie termnu składania ofert.pdf pdf 324.54 2019-01-15 11:34:55 Public message
Załącznik do ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert Dz_U_U_E_2019-OJS010-020060-pl.pdf pdf 69.16 2019-01-15 11:35:25 Public message
pytania z odpowiedziami_6.pdf pdf 11657.61 2019-01-15 14:07:40 Public message
Załacznik nr 1 do odpowiedzi nr 6_ Wzór umowy po zmianach.pdf pdf 457.37 2019-01-15 14:10:08 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 6_Plan_zakresu robót drogowych.pdf pdf 664.9 2019-01-15 14:10:08 Public message
Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 6_Załącznik nr 5 do IDW.pdf pdf 218.66 2019-01-15 14:10:08 Public message
Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 6_Załącznik nr 5 do IDW_edytowalny.docx docx 134.17 2019-01-15 14:10:08 Public message
Załącznik nr 4 do odpowiedzi nr 6_Lokalizacja zastawek kanałowych.pdf pdf 1568.31 2019-01-15 14:10:08 Public message
pytania z odpowiedziami_10.pdf pdf 1225.51 2019-01-25 08:55:09 Public message
pytania z odpowiedziami_8.pdf pdf 1920.17 2019-01-22 11:18:31 Public message
Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 8 Errata do specyfikacji technicznej ST-06_01.pdf pdf 116.41 2019-01-22 11:18:35 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 8 Lokalizacja zasuw wrzecionowych.pdf pdf 6227.23 2019-01-22 11:18:40 Public message
Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 8 Rzut Ob_18.pdf pdf 24366.45 2019-01-22 11:18:53 Public message
pytania z odpowiedziami_9.pdf pdf 455.49 2019-01-22 13:35:37 Public message
pytania z odpowiedziami_11.pdf pdf 488.05 2019-01-29 08:02:19 Public message
pytania z odpowiedziami_12.pdf pdf 1624.67 2019-02-01 12:28:48 Public message
pytania z odpowiedziami nr 13.pdf pdf 1007.13 2019-02-04 13:34:53 Public message
pytania z odpowiedziami_14.pdf pdf 951.1 2019-02-05 13:24:47 Public message
pytania i odpowiedzi 15.pdf pdf 330.47 2019-02-05 15:20:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 713.96 2019-02-12 14:05:45 Public message
Informacja o unieważnieniu_cz2_Strona.pdf pdf 386.81 2019-03-12 10:15:09 Public message
Informacja o wyborze_cz1_.pdf pdf 773.68 2019-03-08 13:49:21 Public message

Announcements

2019-03-12 10:15 Monika Stec Informacja o unieważnieniu części II.

Informacja o unieważ [...].pdf

2019-03-08 13:49 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-02-12 14:06 Monika Stec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-05 15:20 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 15.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-02-05 13:25 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 14.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2019-02-04 13:35 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 13.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2019-02-01 12:29 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 12.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2019-01-29 08:04 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 11.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2019-01-25 08:55 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 10.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2019-01-22 13:35 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 9.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2019-01-22 11:19 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 8.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 1 do od [...].pdf

Załącznik nr 2 do od [...].pdf

Załącznik nr 3 do od [...].pdf

2019-01-18 11:33 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 7.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 1 do od [...].pdf

Załącznik nr 2 do od [...].pdf

Załącznik nr 2 do od [...].docx

2019-01-15 14:10 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 6.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

Załacznik nr 1 do od [...].pdf

Załącznik nr 2 do od [...].pdf

Załącznik nr 3 do od [...].pdf

Załącznik nr 3 do od [...].docx

Załącznik nr 4 do od [...].pdf

2019-01-15 11:36 Monika Stec Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik do ogłosze [...].pdf

2019-01-10 12:06 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 5.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2019-01-08 12:48 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 4.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2019-01-03 11:19 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 3 oraz sprostowanie do zapytań nr 1.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

2018-12-27 08:01 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 2.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

Zalacznik do pytan i [...].pdf

2018-12-20 13:35 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami 1.

pytania z odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 1 do od [...].docx

Załącznik nr 2_cz.1_ [...].zip

Załącznik nr 2_cz.2_ [...].zip

Załącznik nr 2_cz.3_ [...].zip

Załącznik nr 2_cz.4_ [...].zip

Załącznik nr 2_cz.5_ [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1088