Proceeding: Modernizacja terenu zielonego w rejonie ul. Jesionowej i ul. Leona Czarlińskiego w Inowrocławiu

Katarzyna Kaczmarek
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 29-10-2018 14:06:07
Placing offers: 05-11-2018 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1.    Przedmiotemzamówienia jest wykonanie modernizacji terenuzielonego przy ul. Jesionowej i ul. Leona Czarlińskiego w Inowrocławiu w której zakres wchodzi:- utworzenieterenu zieleni o charakterze rekreacyjnym z doborem gatunków odpowiadającychwymaganiom siedliskowym – wykonanie rabat z krzewami,-utworzenieterenu zieleni o charakterze łąki kwietnej – przestrzeni przyjaznej zwierzętom,-rekultywacjatrawników w miejscu istniejących.2.W zakres prac wchodzi:1)     oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu iśmieci oraz wywiezienie zanieczyszczeń transportem do utylizacji;2)     mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką(grunt zadarniony) o grubości 10 cm ;3) rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem ogrubości 10 cm na terenie płaskim ;4)wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskimprzy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia;5)wykonanie łąki kwietnej siewem na terenie płaskim przyuprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia;6)posadzenie drzewa liściastego (forma pienna ) naterenie płaskim w gruncie kat. III o średnicy i głębokości dołu 0,7 m z zaprawądołu do połowy wraz z opalikowaniem przy użyciu 3 palików;7)     posadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat.III o średnicy i głębokości dołów 0,3 m z zaprawą dołów do połowy;8)     ułożenie obrzeży typu ecoboard z uwzględnieniem łuków;9)ułożenie agrowłókniny;10)  mulczowanieterenu kompostem z kory drzewnej na grubość 5 cm;11)  transportsprzętu i materiału nasadzeniowego. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.doc doc 48 2018-10-29 14:06:07 Proceeding
opis pz -modernizacja terenu zielonego w rejonie ul. Jesionowej.doc doc 140.5 2018-10-29 14:06:07 Proceeding
Zieleniec_Jesionowa_Inowrocław.pdf pdf 1515.52 2018-10-29 14:06:07 Proceeding
Jesionowa_zieleniec_wykonawczy3a_A1.PDF PDF 3403.69 2018-10-29 14:06:07 Proceeding
Jesionowa_zieleniec_war3a_A1.PDF PDF 6941.27 2018-10-29 14:06:07 Proceeding
3wizualizacja2_A3.pdf pdf 1846.67 2018-10-29 14:06:07 Proceeding
3wizualizacja1_A3.pdf pdf 3705.15 2018-10-29 14:06:07 Proceeding
wzór formularza ofertowego - zał. nr 1 do opis przedmiotu zamówienia.doc doc 78.5 2018-10-29 14:06:07 Ordered object
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 382.29 2018-11-07 14:30:43 Public message

Announcements

2018-11-07 14:33 Katarzyna Kaczmarek Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
AMT Arkadiusz Tarnas ul. Świerkowa 32, 88-110 Jacewo, za cenę: 74.412,00 zł.

informacja o wyborze [...].pdf

2018-11-02 13:53 Katarzyna Kaczmarek Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia:
jest: do 30.11.2018 r.
powinno być: do 31.03.2019 r.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja terenu zielonego w rejonie ul. Jesionowej i ul. Leona Czarlińskiego w Inowrocławiu wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową.

wzór formularza ofer [...].doc

1 set Urząd Miasta Inowrocławia, Roosevelta 36
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100, Inowrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 233