Postępowanie: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ BARIER STALOWYCH (H1W4B) I PORĘCZY/BARIER (U-11A, U-12A) W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2402P TARNOWO PODGÓRNE - LUSOWO

Ilona Kasprzyk
COLAS Polska Sp. z o.o.
Terminy:
Zamieszczenie : 03-08-2018 10:26:47
Składanie ofert: 10-08-2018 15:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Dzień dobry,

COLAS Polska sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na DOSTAWA ORAZ MONTAŻ BARIER STALOWYCH (H1W4B) I PORĘCZY/BARIER (U-11A, U-12A) W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2402P TARNOWO PODGÓRNE - LUSOWO

ZAMAWIAJĄCY:
COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
osoba do kontaktu:
- Paweł Tomczak, tel. kom 602 341 369, e-mail: pawel.tomczak@colas.pl
- Przemysław Skorupiński, tel. kom. +48 696 638 501, e-mail: przemyslaw.skorupinski@colas.pl

TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Barier/poręcz do 20.09.2018

ZAKRES PRAC:
Dostawa oraz montaż barier stalowych (H1W4B) i poręczy/barier (U-11A, U-12A) zgodnie z przesłaną dokumentacją oraz kosztorysem (3 zakładki: roboty drogowe, ścieżka rowerowa, chodnik):

ZAŁĄCZNIKI:
1. Kosztorys ofertowy
2. Dokumentacja – w załączniku

DODATKOWE WARUNKI DOT. ZAMÓWIENIA
Gwarancja i rękojmia: 84 miesiące od daty odbioru końcowego dokonanego przy udziale Inwestora

WYMAGANIA DLA OFERTY:
1. Złożenie oferty do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.
2. Ofertę można złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej lub bezpośrednio na e-maila: pawel.tomczak@colas.pl oraz ilona.kasprzyk@colas.pl.
3. Termin ważności oferty: 45 dni
4. Termin płatności: 30 dni


Dodatkowych informacji w sprawach handlowych udzieli Państwu:
- Ilona Kasprzyk tel. + 48 61 894 54 60 wew. 353 ,tel. kom. +48 881 822 071; e-mail: ilona.kasprzyk@colas.pl


Zachęcam do złożenia oferty.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Ustawienie bariery ochronnej stalowej typu H1W4B - 12 zakotwień 1. KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE D.07.05.01. 342 m - (0)
2 Montaż poręczy U-11a o wysokości 120cm 2. KOSZTORYS OFERTOWY - ŚCIEŻKA ROWEROWA D.07.06.02 83 m - (0)
3 Montaż barier U-12a o wyokości 120 cm 2. KOSZTORYS OFERTOWY - ŚCIEŻKA ROWEROWA D.07.06.02 57 m - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji - Do 20 września 2018, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 2

Wyślij wiadomość