PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
482779 Przebudowa drogi gminnej nr 810646P w Zielonej Wsi... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-07-30 10:00:00 - go to
474115 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-07-21 11:00:00 - go to
480532 Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalac... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-07-20 10:00:00 - go to
476922 Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów do... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-07-19 10:00:00 - go to
475841 Przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów osób niesa... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-07-02 11:00:00 Inquiry go to
466967 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu bud... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-06-25 10:00:00 - go to
466623 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz o... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-06-21 11:00:00 Inquiry go to
465292 Przebudowa dróg gminnych w Rawiczu - ul. Saperskie... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-06-18 10:00:00 - go to
459754 Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalac... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-05-28 10:00:00 - go to
460140 „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematy... Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 2021-05-25 10:00:00 Inquiry go to
456736 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji p... Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 2021-05-24 10:00:00 Inquiry go to
452548 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji p... Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 2021-05-07 10:00:00 Inquiry go to
453190 ggg Wydział Organizacji i Nadzoru 2021-05-06 13:27:00 Inquiry go to
446646 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu bud... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-05-06 10:00:00 - go to
445284 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-04-28 10:00:00 - go to
431267 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy i zmi... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-04-19 10:00:00 - go to
430746 Świadczenie usług w zakresie publicznego transport... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-03-12 10:00:00 - go to
427797 BZPiF.2713.2.2021 Usługa weryfikacji sprawozdań sk... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-02-26 14:00:00 Inquiry go to
416338 Gmina Rawicz: druk i montaż billboardów na terenie... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2021-01-28 07:49:00 Inquiry go to
412117 Gmina Rawicz / "Gazeta Rawicka": druk / skład gmin... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2021-01-11 09:49:00 Inquiry go to
412108 Gmina Rawicz: usługi poligraficzne - współpraca z ... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2021-01-11 09:37:00 Inquiry go to
412100 Gmina Rawicz: druk i montaż billboardów na terenie... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2021-01-11 09:28:00 Inquiry go to
397470 Zakup 27 szt koszy na śmieci wraz z słupkiem z pod... Wydział Inwestycji i Rozwoju 2020-11-26 11:00:00 - go to
391135 Zakup 12 sztuk koszy ulicznych oraz szt wsadów... Wydział Inwestycji i Rozwoju 2020-11-05 10:00:00 Inquiry go to
379423 BZPiF.2711.1.2020 Kompleksowa modernizacja energet... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2020-10-20 10:00:00 - go to
367171 ON.2713.39.2020 Zakup artykułów do systemu monitor... Wydział Organizacji i Nadzoru 2020-08-05 11:00:00 Inquiry go to
361284 ON.2713.32.2020 Dostawa betonowych elementów rekre... Wydział Organizacji i Nadzoru 2020-07-13 11:00:00 Inquiry go to
348411 Dostawa betonowych elementów rekreacyjnych do sołe... Wydział Organizacji i Nadzoru 2020-05-28 11:00:00 Inquiry go to
298938 Gmina Rawicz / "Gazeta Rawicka": druk / skład gmin... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2020-01-13 12:00:00 Inquiry go to
265229 BPKS.056.5.2019 Gmina Rawicz - druk albumów Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2019-10-21 13:00:00 Inquiry go to