PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
622122 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach kon... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-07-05 10:00:00 - go to
623243 BZPiF.2710.16.2022 Budowa, przebudowa i rozbudowa ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-07-05 10:00:00 - go to
616996 Dostawa wraz z montażem mebli do Rawickiej Multibi... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-07-04 10:00:00 - go to
630970 Modernizacja pomieszczenia archiwum na piętrze Rat... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-07-01 10:00:00 Inquiry go to
621854 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysow... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-06-21 10:00:00 - go to
623434 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-06-21 10:00:00 - go to
622932 Modernizacja pomieszczenia archiwum na piętrze Rat... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-06-13 10:00:00 Inquiry go to
619039 BZPiF.2710.12.2022 Zakup biletów miesięcznych ulgo... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-06-07 10:00:00 - go to
615779 "Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego obyw... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-05-27 10:00:00 Inquiry go to
608453 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu prz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-05-25 10:00:00 - go to
611266 Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Domu ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-05-16 10:00:00 Inquiry go to
603806 Dostawa wraz z montażem inteligentnego oświetlenia... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-05-05 12:00:00 - go to
602836 Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Domu ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-04-27 10:00:00 Inquiry go to
595410 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu prz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-04-27 10:00:00 - go to
594527 BZPiF.2710.8.2022 Budowa, przebudowa i rozbudowa d... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-04-26 10:00:00 - go to
588871 Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobiste... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-31 11:00:00 Inquiry go to
589071 „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu k... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-03-24 14:00:00 Inquiry go to
583427 Świadczenie usług na stanowisku asystenta osobiste... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-21 11:00:00 Inquiry go to
578203 Nazwa zadania: „Zakup energi elektrycznej na potr... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-03-11 10:00:00 - go to
576360 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-03-09 10:00:00 - go to
578411 „Świadczenie usług „Opieki wytchnieniowej” – edycj... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-07 14:00:00 - go to
578964 " Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistyczny... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-07 10:00:00 - go to
578968 "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-03-07 10:00:00 - go to
570108 Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w R... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-03-01 10:00:00 - go to
572283 Dostawa wraz z montażem czujników jakości powietrz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-02-24 10:00:00 - go to
560950 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-02-01 10:00:00 - go to
564048 Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydak... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-31 10:00:00 - go to
565440 Utrzymaniu porządku i czystości w toaletach zlokal... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-27 14:00:00 Inquiry go to
562508 Dostawa wraz z montażem czujników jakości powietrz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-27 10:00:00 - go to
560755 Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Gm... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-20 10:00:00 Inquiry go to