PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
886933 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz... Wydział Organizacji i Nadzoru 2024-02-28 10:00:00 - go to
887122 Szkolenie dla opiekunów osób wymagających wsparcia... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-02-26 09:15:00 Inquiry go to
882155 Remont lub przebudowa budynków lub części budynków... Wydział Organizacji i Nadzoru 2024-02-20 10:00:00 - go to
887326 Zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-02-16 11:00:00 Inquiry go to
887241 Zakup artykułów papierniczych Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-02-16 11:00:00 Inquiry go to
882394 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych f... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-02-14 09:00:00 - go to
872524 ON.2710.15.2023 Przebudowa ciągu dróg gminnych uli... Wydział Organizacji i Nadzoru 2024-01-31 10:00:00 - go to
879187 Wykonanie pełnobranżowego projektu archiektoniczno... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-01-29 12:00:00 Inquiry go to
879168 Specjalistyczne usługi opiekuńcze fizjoterapii w m... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-01-29 12:00:00 Inquiry go to
879182 Szkolenie dla opiekunów osób wymagających wsparcia... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-01-29 12:00:00 Inquiry go to
879177 Indywidualne poradnictwo dietetyczne Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-01-29 12:00:00 Inquiry go to
871607 Rewitalizacja zabytkowego ratusza w Rawiczu – Sarn... Wydział Organizacji i Nadzoru 2024-01-26 10:00:00 - go to
868898 Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu Wydział Organizacji i Nadzoru 2024-01-23 10:00:00 - go to
870707 Dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń Urz... Wydział Organizacji i Nadzoru 2024-01-12 10:00:00 Inquiry go to
870664 Konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców gminy ... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2024-01-12 10:00:00 - go to
869626 Gmina Rawicz: usługi poligraficzne - współpraca z ... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2024-01-05 10:00:00 Inquiry go to
869637 Gmina Rawicz: "Gazeta Rawicka" - druk i skład gmin... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2024-01-05 10:00:00 Inquiry go to
869632 Gmina Rawicz: banery, siatki mesh (druk) - 2024 Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2024-01-05 10:00:00 Inquiry go to
869649 Gmina Rawicz: druk i montaż billboardów na terenie... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2024-01-05 10:00:00 Inquiry go to
866544 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz... Wydział Organizacji i Nadzoru 2024-01-04 10:00:00 - go to
862633 Konsultacje specjalistyczne dla mieszkańców gminy ... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2023-12-27 10:00:00 - go to
863673 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji na aranżac... Wydział Organizacji i Nadzoru 2023-12-18 10:00:00 Inquiry go to
860713 Świadczenie usług społecznych z zakresu wspierania... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2023-12-15 10:00:00 - go to
858495 ON.2713.55.2023 Dostosowanie pomieszczeń urzędu Mi... Wydział Organizacji i Nadzoru 2023-12-12 10:00:00 Inquiry go to
855860 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji na aranżac... Wydział Organizacji i Nadzoru 2023-12-11 13:00:00 Inquiry go to
856937 Utrzymaniu porządku i czystości w toaletach zlokal... Wydział Organizacji i Nadzoru 2023-12-07 11:00:00 Inquiry go to
857141 Dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń Urz... Wydział Organizacji i Nadzoru 2023-12-07 10:00:00 Inquiry go to
855950 Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomiesz... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2023-12-04 10:00:00 Inquiry go to
855596 Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych w Raw... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2023-12-04 10:00:00 Inquiry go to
835067 Świadczenie usług społecznych z zakresu wspierani... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2023-11-30 10:00:00 - go to