PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
560755 Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Gm... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2022-01-20 10:00:00 Inquiry go to
560683 "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2022-01-19 11:00:00 - go to
546735 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-27 10:00:00 - go to
552370 Weryfikacja sprawozdania końcowego składanego w ra... Gmina Rawicz 2021-12-17 10:00:00 Inquiry go to
544119 Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony P... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-17 10:00:00 - go to
549349 Świadczenie usług zbiorowego żywienia - cateringu ... Przedszkole nr 5 w Rawiczu 2021-12-16 10:00:00 - go to
549183 Gmina Rawicz / "Gazeta Rawicka": druk i skład gmin... Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 2021-12-14 09:00:00 Inquiry go to
546826 "Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usłu... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-12-13 09:00:00 - go to
544349 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-10 10:00:00 - go to
541346 Opracowanie dokumentacji projektowych na moderniza... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-09 10:00:00 - go to
543556 Opracowanie dokumentacji projektowych dot. termomo... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-09 10:00:00 - go to
536658 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem bezpiecznych prz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-03 10:00:00 - go to
536509 Przebudowa i budowa bezpiecznych przejść dla piesz... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-02 10:00:00 - go to
539507 Świadczenie usług w zakresie publicznego transport... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-12-02 10:00:00 - go to
542424 Wykonanie strony internetowej projektu „Trasa Rowe... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-29 12:00:00 Inquiry go to
541396 BZPiF.2713.36.2021 Zakup i dostawa kontenera - Jad... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-26 12:00:00 Inquiry go to
533188 Przebudowa drogi gminnej nr 810653P w Słupi Kapitu... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-26 10:00:00 - go to
539362 Zakup i dostawa kontenera-Jadłodzielni wraz z wypo... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-23 13:00:00 Inquiry go to
532244 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem systemu monitori... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-23 13:00:00 - go to
537347 Zakup koszy na śmieci w ilości 10 szt.oraz zakup ł... Wydział Inwestycji i Rozwoju 2021-11-23 10:00:00 Inquiry go to
538116 dostawa stołów konferencyjnych Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-11-19 14:30:00 Inquiry go to
535034 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych d... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-11-19 11:00:00 - go to
534447 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-11-19 11:00:00 - go to
533732 ON.2713.19.2021 Zakup wyposażenia gastronomicznego... Wydział Organizacji i Nadzoru 2021-11-15 10:00:00 Inquiry go to
527433 Przebudowa ulicy Głowackiego, Mały Plac Ćwiczeń, S... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-12 10:00:00 - go to
514622 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu bud... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-10 10:00:00 - go to
524199 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rawic... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-08 10:00:00 - go to
516696 Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-11-04 10:00:00 - go to
519352 Przebudowa drogi gminnej Szymanowo - Sarnowa Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-10-27 10:00:00 - go to
490090 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem systemu monitori... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-10-26 13:00:00 - go to