PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
511994 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-10-01 10:00:00 - go to
506947 Przebudowa ulicy Miodowej w miejscowości Folwark o... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-10-01 10:00:00 - go to
504715 Przebudowa ulicy Głowackiego, Mały Plac Ćwiczeń, S... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-09-29 10:00:00 - go to
510423 Świadczenie usług na stanowisku: psycholog psychot... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-09-28 11:00:00 Inquiry go to
507500 Opracowanie dokumentacji planistycznych dla Gminy ... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-09-24 10:00:00 - go to
501494 Adaptacja pomieszczeń na przedszkole oraz budowa r... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-09-17 10:00:00 - go to
499212 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gm... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-09-17 10:00:00 - go to
506938 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-09-16 13:00:00 Inquiry go to
499431 Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejski... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-09-10 10:00:00 - go to
500704 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-09-09 09:00:00 Inquiry go to
483099 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gm... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-08-16 10:00:00 - go to
489562 Dożywianie uczniów z terenu gminy Rawicz Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-08-13 11:00:00 Inquiry go to
485682 Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-08-06 10:00:00 - go to
482779 Przebudowa drogi gminnej nr 810646P w Zielonej Wsi... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-07-30 10:00:00 - go to
474115 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-07-21 11:00:00 - go to
480532 Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalac... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-07-20 10:00:00 - go to
476922 Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów do... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-07-19 10:00:00 - go to
475841 Przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów osób niesa... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-07-02 11:00:00 Inquiry go to
466967 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu bud... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-06-25 10:00:00 - go to
466623 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz o... Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 2021-06-21 11:00:00 Inquiry go to
465292 Przebudowa dróg gminnych w Rawiczu - ul. Saperskie... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-06-18 10:00:00 - go to
459754 Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalac... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-05-28 10:00:00 - go to
460140 „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematy... Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 2021-05-25 10:00:00 Inquiry go to
456736 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji p... Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 2021-05-24 10:00:00 Inquiry go to
452548 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji p... Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 2021-05-07 10:00:00 Inquiry go to
453190 ggg Wydział Organizacji i Nadzoru 2021-05-06 13:27:00 Inquiry go to
446646 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu bud... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-05-06 10:00:00 - go to
445284 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-04-28 10:00:00 - go to
431267 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy i zmi... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-04-19 10:00:00 - go to
430746 Świadczenie usług w zakresie publicznego transport... Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 2021-03-12 10:00:00 - go to