Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
612695 ZP/97-NS/2022 Budowa pompowni III stopnia w Łochowie Marta Nowak 2022-06-03 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
598407 ZP/63-NS/2022 Budowa pompowni III stopnia w Łochowie Marta Nowak 2022-04-29 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
420485 ZP/48-NS/2021 Nadzór Inwestorski oraz pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota" Tomasz Grobelny 2021-02-18 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
411616 ZP/339-NS/2020 Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota". Tomasz Grobelny 2021-01-15 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
389914 ZP/305-NS/2020 Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota" Tomasz Grobelny 2020-11-16 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
316328 3/2020/IS Szacowanie wartości zamówienia dla pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, gmina Białe Błota” oraz „Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota” Ewa Milik 2020-02-28 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
316239 1/2020/IS Rozeznanie cenowe dla wykonania dokumentacji projektowej budowy magistrali wodociągowej śr. 315 mm i dł. 250 m. Ewa Milik 2020-02-26 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
307709 1/2020/IS Wykonanie dokumentacji projektowej budowy magistrali wodociągowej śr. 315 mm i dł. 250 m. Ewa Milik 2020-02-07 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
307807 2/2020/IS Wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odpłatnej służebności przesyłu. Ewa Milik 2020-02-06 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
526909 ZP/137-NS/2021 "Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota" - Część 2, Część 3 Marta Nowak 2022-01-17 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
487807 ZP/99-NS/2021 "Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota" - Część 1 Marta Nowak 2021-09-24 12:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
463303 ZP/77-NS/2021 Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, gmina Białe Błota Marta Nowak 2021-08-03 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to