Proceeding: ZP/48-NS/2021 Nadzór Inwestorski oraz pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota"

Deadlines:
Published : 03-02-2021 13:09:00
Placing offers : 18-02-2021 11:00:00
Offers opening : 18-02-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 03.02.2021.pdf pdf 764.17 2021-02-03 13:09:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 11111.57 2021-02-03 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1-6 do SIWZ - Wzory formularzy.doc doc 994.5 2021-02-03 13:09:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 951.3 2021-02-03 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 8 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1054.49 2021-02-03 13:09:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 15.02.2021.pdf pdf 1628.77 2021-02-15 13:51:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 410.52 2021-02-19 09:38:51 Public message

Announcements

2021-02-19 09:38 Tomasz Grobelny Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-15 13:51 Tomasz Grobelny Odpowiedzi na pytania do SIWZ 15_02_2021

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 1126