Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
467337 02/PN/2021 Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0264/18 pn. „Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I ETAP” Cezary Kozioł 2021-06-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
471950 04/TP/2021 Świadczenie codziennej, kompleksowej usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia całodziennych posiłków przy uwzględnieniu diet dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II Cezary Kozioł 2021-06-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
471072 Zakup komputerów dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach Sylwester Kwietniowski 2021-06-17 12:00:00 - Supply Go to
467527 03/TP/2021 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń Troponiny HS, D-Dimerów, Prokalcytoniny i p/ciał Sars Cov-2 IgG Cezary Kozioł 2021-06-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
460260 01/PN/2021 Wykonanie dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach, im. św. Jana Pawła II robót budowlanych, dostawy, montażu i instalacji kompletnej zabudowy bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz kompletnym systemem informatycznym zarządzania blokiem w ramach Projektu: „Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51, adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych Stanisław Żak 2021-06-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
461464 07/ZO/2021 Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II Cezary Kozioł 2021-05-28 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
457178 01/TP/2021 Zakup i sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych Cezary Kozioł 2021-05-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
455193 02/TP/2021 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Cezary Kozioł 2021-05-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
454843 05/ZO/2021 Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego j.u. Cezary Kozioł 2021-05-13 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
446264 04/ZO/2021 Zakup i sukcesywna dostawa środków kontrastowych dla Pracowni rezonansu magnetycznego Cezary Kozioł 2021-04-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
439420 Dostawa płyt VERBATIM DVD-R printable wraz z kopertami dla pracowni RTG/TK Sylwester Kwietniowski 2021-03-29 10:00:00 - Supply Go to
436679 02/ZO/2021 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów i środków do utrzymania czystości dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach Stanisław Żak 2021-03-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings