Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
497043 03/PN/2021 Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych Cezary Kozioł 2021-09-21 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505126 08/TP/2021 Zakup i dostawa materiałów medycznych; staplery, siatki przepuklinowe, nici chirurgiczne, hemostatyki dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II Stanisław Żak 2021-09-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
503035 Dostawa płyt VERBATIM DVD-R printable wraz z kopertami dla pracowni RTG/TK Sylwester Kwietniowski 2021-09-07 12:00:00 - Supply Go to
497187 Zakup Tabletu Sylwester Kwietniowski 2021-08-20 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
477316 07/TP/2021 Leasing finansowy na zakup zestawu do endoskopowej chirurgii kręgosłupa- interlaminarny, wielorazowy zestaw do nukleoplastyki i denerwacji stawów, shaver z wyposażeniem Cezary Kozioł 2021-07-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
471950 04/TP/2021 Świadczenie codziennej, kompleksowej usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia całodziennych posiłków przy uwzględnieniu diet dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II Cezary Kozioł 2021-07-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
475531 05/TP/2021 „Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów kontroli wraz z dzierżawą aparatu do badań immunochemicznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II” Stanisław Żak 2021-07-02 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
467337 02/PN/2021 Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0264/18 pn. „Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I ETAP” Cezary Kozioł 2021-06-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
471072 Zakup komputerów dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach Sylwester Kwietniowski 2021-06-17 12:00:00 - Supply Go to
467527 03/TP/2021 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń Troponiny HS, D-Dimerów, Prokalcytoniny i p/ciał Sars Cov-2 IgG Cezary Kozioł 2021-06-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
460260 01/PN/2021 Wykonanie dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach, im. św. Jana Pawła II robót budowlanych, dostawy, montażu i instalacji kompletnej zabudowy bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz kompletnym systemem informatycznym zarządzania blokiem w ramach Projektu: „Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51, adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych Stanisław Żak 2021-06-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
473711 08/ZO/2021 „Zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu ABL 90 FLEX” Stanisław Żak 2021-06-23 14:21:31 Zapytanie ofertowe Supply Go to