Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
615018 AT.26.2.2022.BM Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Barbara Majewska 2022-06-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
566828 AT.26.1.2022.BM Ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2022-02-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
504990 AT.26.5.2021.BM Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z usługą połączenia siecią rozległą trzech oddziałów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-09-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
499439 AT.26.4.2021.BM Dostawa paliw płynnych na potrzeby trzech miejsc egzaminowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
473565 AT.26.4.2021.BM Dostawa 2 szt. urządzeń klasy UTM (z możliwością podłączenia urządzeń za pośrednictwem sieci WiFi) wraz z licencją na okres 1 roku (pozwalająca na obsługę IPsec) oraz usługę wdrożenia. Barbara Majewska 2021-06-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
459852 AT.26.3.2021.BM Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Barbara Majewska 2021-05-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
456292 AT.26.2.2021.BM świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-05-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
425579 AT.26.1.2021.BM Ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-03-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
420292 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-02-18 10:35:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
504804 AT.26.5.2021.BM Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z usługą połączenia siecią rozległą trzech oddziałów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-09-07 14:29:28 Zapytanie ofertowe Service Go to