Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
615018 AT.26.2.2022.BM Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Barbara Majewska 2022-06-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
566828 AT.26.1.2022.BM Ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2022-02-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
504990 AT.26.5.2021.BM Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z usługą połączenia siecią rozległą trzech oddziałów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-09-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
499439 AT.26.4.2021.BM Dostawa paliw płynnych na potrzeby trzech miejsc egzaminowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
473565 AT.26.4.2021.BM Dostawa 2 szt. urządzeń klasy UTM (z możliwością podłączenia urządzeń za pośrednictwem sieci WiFi) wraz z licencją na okres 1 roku (pozwalająca na obsługę IPsec) oraz usługę wdrożenia. Barbara Majewska 2021-06-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
459852 AT.26.3.2021.BM Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Barbara Majewska 2021-05-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
456292 AT.26.2.2021.BM świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-05-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
425579 AT.26.1.2021.BM Ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-03-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
420292 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-02-18 10:35:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
504804 AT.26.5.2021.BM Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z usługą połączenia siecią rozległą trzech oddziałów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Barbara Majewska 2021-09-07 14:29:28 Zapytanie ofertowe Service Go to