Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Sieć Badawcza Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny

Choose Name Description
Druki i produkty podobne 22000000-0
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste 98000000-3
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 44000000-0
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 31000000-6
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 30000000-9
Maszyny przemysłowe 42000000-6
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące -
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki 18000000-9
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48000000-8
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09000000-3