Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
820377 FZ.240.13.2023 Modernizacja pomieszczeń w budynku nr. 2 Mateusz Saczywko 2023-10-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
825138 FZ-240-17/2023 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego Marlena Rydel 2023-10-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
825599 FZ.240.15.2023 Dostawa 9 nowych, niezarejestrowanych samochodów osobowych Mateusz Saczywko 2023-10-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
805446 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badania sprawozdania finansowego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego za 2023 i 2024 rok Marlena Rydel 2023-09-06 12:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
807914 FZ.221.1160.2023 Dostawa mebli laboratoryjnych Marlena Rydel 2023-08-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
757735 FZ-240-04/2023 Dostawa 1000 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego Emilia Piórkowska 2023-05-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702474 FZ-240-10/2022 Usługa całodobowej ochrony osób i mienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Emilia Piórkowska 2022-12-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
661678 FZ-221-425/2022 "Wykonanie usługi eksperckiej w zakresie wyceny praw własności intelektualnej, analizy rynkowej i strategii komercjalizacji" Joanna Tanana-Lipka 2022-09-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
651713 FZ-221-397/2022 Najem jednego samochodu osobowego dla egzaminatorów Łukasiewicz-IMBiGS Marlena Rydel 2022-08-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
546810 FZ-240-11/2021 DOSTAWĘ TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH HYBRYDOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Justyna Michalak 2021-12-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
535041 FZ-221-510/2021 Wykonanie projektu oraz realizację aranżacji pomieszczeń recepcji wraz z nadzorem autorskim w budynku głównym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Justyna Michalak 2021-11-24 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
535150 FZ-240-10/2021 WYKONANIE USŁUGI ROZBUDOWY INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SIECI KOMPUTEROWEJ I INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ Justyna Michalak 2021-11-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) - Go to
530329 FZ-240-08/2021 Dostawa trzech fabrycznie nowych hybrydowych samochodów osobowych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Justyna Michalak 2021-11-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
516261 FZ-240-01/2021 Dostawa trzech fabrycznie nowych hybrydowych samochodów osobowych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Justyna Michalak 2021-10-13 10:36:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
495063 FZ-221-332/2021 Wykonanie remontu pokrycia dachu nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Marlena Rydel 2021-09-07 11:33:34 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
493043 FZ-221-332/2021 Wykonanie remontu pokrycia dachu nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Marlena Rydel 2021-08-18 12:18:16 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
476473 FZ-221-234A Wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń w nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutcie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie Justyna Michalak 2021-07-29 12:07:24 Zapytanie ofertowe Service Go to
480102 FZ-221-244/2021 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” - z podziałem na części. Marlena Rydel 2021-07-15 14:09:32 Zapytanie ofertowe Service Go to
468778 FZ-221-222/2021 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania sieci LAN w budynkach Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Justyna Michalak 2021-06-15 14:53:19 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
799092 FZ-240-10/2023 Dostawa maszyn wytrzymałościowych i maszyny termoformierskiej Marlena Rydel 2023-09-29 14:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
795640 FZ-240-08/2023 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego Marlena Rydel 2023-08-31 14:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
769729 FZ-240-05/2023 Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego Tomasz Tkacz 2023-09-29 14:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
766690 FZ-221-650/2023 Wykonanie projektu domów pływających Marlena Rydel 2023-09-07 13:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
761334 FZ-240-06/2023 Świadczenie usług medycyny pracy na rzecz Zamawiającego oraz grupowej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego, ich partnerów oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia lub abonamentu medycznego w okresie 24 miesięcy. Tomasz Tkacz 2023-09-29 14:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
747906 FZ-240-03/2023 Dostawa 12 samochodów dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego Tomasz Tkacz 2023-09-29 14:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744442 FZ-240-02/2023 Grupowa opieka medyczna pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia lub abonamentu medycznego oraz świadczenie usług medycyny pracy Tomasz Tkacz 2023-09-29 14:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
731099 FZ-221-88/2023 Dostawa mebli laboratoryjnych Tomasz Górka 2023-09-29 14:42:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
722530 FZ-240-01/2023 Najem samochodów osobowych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego Tomasz Tkacz 2023-09-29 14:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
700549 FZ-240-01/2022 Dostawa aparatów do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła oraz aparatów do pomiarów przenikalności cieplnej Marlena Rydel 2023-06-20 14:32:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to