Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
944377 Zakup i dostawa mebli biurowych do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawskiego Instytutu Technologicznego Katarzyna Chojecka 2024-06-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
938061 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej aranżacji skrzydła Dyrekcji w Budynku Nr 1 stanowiącym siedzibę Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie wraz z nadzorem autorskim Marlena Rydel 2024-06-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927247 FZ.251.8.2024 Remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w kompleksie budynkowym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie Katarzyna Chojecka 2024-06-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
931117 Dostawa proszków ze stopów wysokiej entropii Katarzyna Chojecka 2024-06-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
933462 Wykonanie automatyzacji urządzenia do azotowania jarzeniowego na bazie z gorącą retortą znajdującego się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. Marlena Rydel 2024-05-31 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927179 Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac konserwatorskich w będącym w dyspozycji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego Historycznym zespole budowlanym dawnej Fabryki Sprawdzianów Państwowych Wytwórni Uzbrojenia, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1550, decyzją z dnia 29.11.2019 r. zlokalizowanego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, w zakresie zaleceń pokontrolnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac konserwatorskich wykonywanych na podstawie opracowanego projektu. Katarzyna Chojecka 2024-05-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
916978 FZ.240.6.2024 Dostawa 8 nowych, niezarejestrowanych samochodów osobowych Mateusz Saczywko 2024-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
916799 Dostawa odczynników chemicznych dla Centrum Technologii Galwanotechnicznych Łukasiewicz-WIT Marlena Rydel 2024-04-22 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
905630 Rozbudowa budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy al. Korfantego 193a w Katowicach o pomieszczenie techniczne Katarzyna Chojecka 2024-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
890499 Remont/wymiana istniejącego podjazdu do hali laboratoryjnej Łukasiewicz - WIT, zlokalizowanej w Katowicach, Al. W. Korfantego 193a Mateusz Saczywko 2024-03-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
901652 Wykonanie audytu energetycznego budynków w celu aplikowania o środki w ramach programu FENIKS 1.1 na podniesienie efektywności energetycznej zabytkowych budynków użyteczności publicznej, będących w posiadaniu Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawskiego Instytutu Technologicznego. Katarzyna Chojecka 2024-03-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
933033 Wykonanie czynności ładunkowych i transportowych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - WIT Marlena Rydel 2024-06-07 14:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
929898 Wykonanie automatyzacji urządzenia do azotowania jarzeniowego na bazie z gorącą retortą znajdującego się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. Marlena Rydel 2024-05-28 11:36:23 Zapytanie ofertowe Service Go to
516261 FZ-240-01/2021 Dostawa trzech fabrycznie nowych hybrydowych samochodów osobowych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Justyna Michalak 2021-10-13 10:36:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
495063 FZ-221-332/2021 Wykonanie remontu pokrycia dachu nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Marlena Rydel 2021-09-07 11:33:34 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
493043 FZ-221-332/2021 Wykonanie remontu pokrycia dachu nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Marlena Rydel 2021-08-18 12:18:16 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
476473 FZ-221-234A Wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń w nieruchomości Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutcie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie Justyna Michalak 2021-07-29 12:07:24 Zapytanie ofertowe Service Go to
480102 FZ-221-244/2021 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Modernizacja wewnętrznej i zewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” - z podziałem na części. Marlena Rydel 2021-07-15 14:09:32 Zapytanie ofertowe Service Go to
468778 FZ-221-222/2021 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania sieci LAN w budynkach Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Justyna Michalak 2021-06-15 14:53:19 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
887866 FZ.252.3.2024 Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu biur i innych pomieszczeń w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym Marlena Rydel 2024-03-18 14:47:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
868256 FZ-240-22/2023 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług Marlena Rydel 2024-02-27 12:27:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
874070 FZ.251.1.2024 Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu biur i innych pomieszczeń w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym Marlena Rydel 2024-02-29 12:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
861650 FZ-240-20/2023 Dostawa 1000 gramów dicyjanozłocianu potasu Marlena Rydel 2024-02-14 12:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
853016 FZ-240-19/2023 Usługa całodobowej ochrony osób i mienia w Łukasiewicz - WIT w 2024 r. Marlena Rydel 2024-02-13 14:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
835044 FZ-240-18/2023 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego Marlena Rydel 2023-11-24 10:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
825138 FZ-240-17/2023 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego Marlena Rydel 2023-10-17 12:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
799092 FZ-240-10/2023 Dostawa maszyn wytrzymałościowych i maszyny termoformierskiej Marlena Rydel 2023-09-29 14:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
795640 FZ-240-08/2023 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego Marlena Rydel 2023-08-31 14:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
769729 FZ-240-05/2023 Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego Tomasz Tkacz 2023-09-29 14:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to