Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
601441 2022/S 075-199304 Dostawa notebooków (DZP.381.026.2022.DWU) Damian Ludwikowski 2022-05-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
593408 2022/S 063-165327 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (DZP.381.013.2022.DWU) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-05-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
615043 2022/BZP 00166921/01 Sukcesywna dostawa druków firmowych wg bieżących potrzeb Zamawiającego (DZP.381.048.2022.DWK) Artur Baran 2022-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
615813 2022/BZP 00169168/01 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „Pakiet Office”, dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DZP.381.031.2022.UGS) certyfikowanego szkolenia „Pakiet Office”, dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Aneta Szturc-Krawczyk 2022-05-30 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
617265 DZP.381.039.2022.DWN Dostawa aparatu do elektroforezy (DZP.381.039.2022.DWN) Małgorzata Wróblewska 2022-06-01 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
617006 DZP.381.045.2022.DWN Dostawa sprzętu laboratoryjnego (DZP.381.045.2022.DWN) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-06-01 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
617454 2022/BZP 00174538/01 Dostawa podzespołów komputerowych (DZP.381.044.2022.DWK) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
617279 2022/BZP 00174013/01 Dostawa sprzętu laboratoryjnego (DZP.381.047.2022.DWK) Małgorzata Wróblewska 2022-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
617197 2022/BZP 00173817/01 Usługa cateringowa (DZP.381.032.2022.UGS) Ewa Słowik 2022-06-02 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
615684 2022/BZP 00169190/01 Dostosowanie pomieszczeń w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu (DZP.81.009.2022.RBK) Artur Baran 2022-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
601406 2022/S 075-199180 Dostawa notebooków (DZP.381.022.2022.DWU) Damian Ludwikowski 2022-05-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
612831 2022/BZP 00158618/01 Organizacja kompleksowej usługi cateringu podczas dwóch edycji warsztatów organizowanych na terenie Cieszyna dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu pt. "DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” (DZP.381.027.2022.UGS) Ewa Słowik 2022-05-24 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
612533 2022/BZP 00157739/01 Dostawa artykułów biurowych (DZP.381.042.2022.DWK) Kalina Rożek 2022-05-24 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
612778 2022/BZP 00158357/01 Usługa mycia szklanej elewacji budynków Uniwersytetu Śląskiego dla jednostek w Sosnowcu (DZP.381.025.2022.UGK) Małgorzata Wróblewska 2022-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
611396 2022/BZP 00153990/01 Przeprowadzenie akredytowanego szkolenia CAE z języka angielskiego (DZP.381.026.2022.UGS) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-05-20 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
611748 2022/BZP 00154748/01 Usługa szkoleniowa: Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi on-line – metodyka i planowanie, warsztat dobrych praktyk realizacji dla kadry akademickiej uczelni (DZP.381.020.2022.UGS) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-05-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
612167 2022/BZP 00156539/01 Dostawa mebli laboratoryjnych (DZP.381.035.2022.DWK) Kalina Rożek 2022-05-20 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611397 2022/BZP 00153964/01 Usługi szkoleniowe (DZP.381.018.2022.UGS) Małgorzata Wróblewska 2022-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
609062 2022/BZP 00147326/01 Dostawa urządzeń sieciowych (DZP.381.025.2022.DWK) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-05-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
609944 DIiIB.382.7.2022 „Montaż Stacji Czytania Krajobrazu na dachu budynku WNP przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu” w ramach projektu pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-05-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
459544 2021/S 095-249059 Dostawa switchy i akcesoriów (DZP.381.029.2021.DWU) Artur Baran 2021-05-18 13:53:36 Przetarg ograniczony - oferty Supply Go to
439403 „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Asystenta nr 3 w Katowicach ul. Paderewskiego 32” Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-05-06 11:43:24 Zapytanie ofertowe - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
608403 2022/BZP 00145290/01 Remont elewacji wentylowanej budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach (DZP.381.006.2022.RBK) Artur Baran 2022-05-24 14:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605998 2022/BZP 00137652/01 Dostosowanie pomieszczeń w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu (DZP.381.004.2022.RBK) Artur Baran 2022-05-19 14:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597658 2022/BZP 00114244/01 Remont elewacji wentylowanej budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach (DZP.381.003.2022.RBK) Artur Baran 2022-05-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
598938 2022/BZP 00117358/01 Sukcesywna dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego (DZP.381.028.2022.DWK) Artur Baran 2022-05-05 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
598811 2022/BZP 00117018/01 Dostawa podzespołów komputerowych ( DZP.381.027.2022.DWK) Kalina Rożek 2022-05-19 10:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
598692 2022/BZP 00116696/01 Szkolenie dla pracowników pn. Informacja zwrotna w procesie kierowania pracownikami (dzp.381.013.2022.UGS) Kalina Rożek 2022-05-20 07:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
595391 2022/BZP 00108247/01 Dostawa podzespołów komputerowych (DZP.381.024.2022.DWK) Kalina Rożek 2022-05-24 07:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594159 2022/BZP 00105166/01 Dostawa serwera (DZP.381.019.2022.DWK) Damian Ludwikowski 2022-05-18 08:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
595008 2022/BZP 00107330/01 Dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: Darts-ip (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 01.05.2022 r. – 30.04.2023 r. (DZP.381.021.2022.UGK) Artur Baran 2022-04-28 09:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
581672 2022/S 045-114233 Dostawa monitorów (DZP.381.008.2022.DWU) Artur Baran 2022-05-25 10:28:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to