Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668177 2022/BZP 00364372/01 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawnej kogeneracji i kotłowni gazowej wraz z podłączeniem i integracją z istniejącym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w ŚMCEiBI w Chorzowie (DZP.381.068.2022.UGK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-10-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
668291 DZP.381.107.2022.DWN Dostawa komory fitotronowej Artur Baran 2022-10-05 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
668991 DZP.381.111.2022.DWN Dostawa sprzętu laboratoryjnego: wirówka, komora klimatyczna, polerko - szlifierka z głowicą sterującą Artur Baran 2022-10-07 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
669635 2022/BZP 00369743/01 Implementacja w systemie SAP koncepcji mającej na celu udoskonalenie mechanizmów sprawozdawczości w postaci Planu Rzecz-Fin Uniwersytetu Śląskiego oraz ewidencji i zarządzania budżetem prac badawczych (DZP.381.040.2022.UGK) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-10-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
669736 2022/BZP 00370148/01 "Dostawa wsparcia serwisowego SAP Enterprise Support w okresie 1.11.2022 do 31.10.2024 r." DZP.381.091.2022.DWK Justyna Rutkowska-Zawada 2022-10-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
670890 2022/BZP 00374319/01 Usługi szkoleniowe (DZP.381.065.2022.UGS) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-10-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
669589 DIiIB.382.18.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-10-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
669729 DIiIB.382.11.2022 Montaż systemu automatycznego otwierania drzwi wraz z powiadamianiem dozorcy oraz instalacja kamer przemysłowych i oświetlenia przed wejściem do budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 9, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-10-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
664171 2022/S 179-503876 Dostawa stacji roboczej i monitorów (DZP.381.097.2022.DWU) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
667882 2022/S 185-523152 Dostawa okulografu i zestawu fNIRS (DZP.381.101.2022.DWU) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-10-21 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
660155 2022/S 172-487687 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Część A - Katowice, Boguchwałowice; Część B - Chorzów; Część C - Sosnowiec; Część D – Cieszyn (DZP.381.042.2022.UGU) Ewa Słowik 2022-09-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
663568 2022/BZP 00348570/01 Remont pomieszczeń w Domu Asystenta nr 2 przy ul. Lwowskiej 6 w Sosnowcu i remont 10. segmentów studenckich w Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach (DZP.381.022.2022.RBK) Artur Baran 2022-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666249 2022/BZP 00358056/01 Dostawa doposażenia do urządzenia do Biofeedbacku Nexus 10 (DZP.381.098.2022.DWK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-09-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
658483 2022/S 169-476160 Dostawa mikroskopu konfokalnego ramanowskiego 3D (DZP.381.087.2022.DWU) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-09-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
666284 DZP.381.102.2022.DWN Dostawa stanowiska do badań PVT Artur Baran 2022-09-29 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
663329 2022/BZP 00348037/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn. „Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (DZP.381.025.2022.RBK) Artur Baran 2022-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
663738 DZP.381.105.2022.DWN Dostawa cytometru przepływowego (DZP.381.105.2022.DWN) Małgorzata Wróblewska 2022-09-23 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
653914 2022/S 160-455946 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Kyocera (DZP.381.077.2022.DWU) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-09-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
658468 2022/BZP 00330421/01 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu na potrzeby biblioteki”(DZP.381.023.2022.RBK) Ewa Słowik 2022-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
659198 2022/BZP 00332834/01 Zabudowa platformy schodowej z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika (DZP.381.024.2022.RBK) Małgorzata Wróblewska 2022-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
459544 2021/S 095-249059 Dostawa switchy i akcesoriów (DZP.381.029.2021.DWU) Artur Baran 2021-05-18 13:53:36 Przetarg ograniczony - oferty Supply Go to
439403 „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Asystenta nr 3 w Katowicach ul. Paderewskiego 32” Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-05-06 11:43:24 Zapytanie ofertowe - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663877 2022/BZP 00350322/01 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawnej kogeneracji i kotłowni gazowej wraz z podłączeniem i integracją z istniejącym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w ŚMCEiBI w Chorzowie (DZP.381.054.2022.UGK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-09-29 10:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
660485 DIiIB.382.15.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-22 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
653982 DIiIB.382.13.2022 „Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28 – Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą””. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-06 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
656803 2022/BZP 00323291/01 Dostawa sprzętu laboratoryjnego: rotator z funkcją wytrząsania (DZP.381.084.2022.DWK) Małgorzata Wróblewska 2022-09-20 12:04:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
655550 2022/BZP 00319859/01 Sukcesywna dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli gazowych realizowana wg bieżących potrzeb Zamawiającego (DZP.381.071.2022.DWK) Artur Baran 2022-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
655613 DIiIB.382.14.2022 Wymiana istniejącej okładziny schodów bocznych (ewakuacyjnych) wejścia głównego do budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2022-09-16 11:09:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
655489 2022/BZP 00319618/01 Dostawa urządzeń sieciowych (DZP.381.093.2022.DWK) Kalina Rożek 2022-09-27 14:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
649347 2022/BZP 00296151/01 Dostawa uchwytów pneumatycznych do maszyny wytrzymałościowej Instron 5982 (DZP.381.067.2022.DWK) Kalina Rożek 2022-09-23 13:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
654397 DZP.381.092.2022.DWU Dostawa mikroskopu (DZP.381.092.2022.DWU) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-09-26 09:38:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
654316 00314884/01 Usuwanie roślin inwazyjnych gatunków obcych (DZP.381.056.2022.UGK Małgorzata Wróblewska 2022-09-16 08:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to