Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
953908 2024/BZP 00408776 Usługi hotelarskie na potrzeby zakwaterowania uczestników konkursów EUCYS oraz TALENTOn (DZP.382.6.8.2024) Justyna Rutkowska-Zawada 2024-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
944595 368167-2024 Dostawa komputera All in One (DZP.382.2.14.2024) Damian Ludwikowski 2024-07-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
953946 2024/BZP 00408974/01 Roboty remontowe w budynkach na terenie Osiedla Akademickiego w Cieszynie (DZP.382.7.4.2024) Małgorzata Wróblewska 2024-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
957402 2024/BZP 00421779/01 Przedłużenie posiadanych i zakup nowych licencji Adobe Creative Cloud (DZP.382.1. 59.2024) Damian Ludwikowski 2024-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
956544 2024/BZP 00418436/01 Wykonanie pomiarów elektrycznych średniego napięcia w obiektach Uniwersytetu Śląskiego (DZP.382.4.11.2024) Małgorzata Wróblewska 2024-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
947034 381156-2024 Dostawa sprzętu laboratoryjnego: A - Spektrofotometr Ramana - 1 szt., B - Spektrofluorymetr - 1 szt. (DZP.382.2.16.2024) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-07-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
957387 2024/BZP 00421721/01 Dostawa sprzętu multimedialnego (DZP.382.1.55.2024) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-07-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
957859 2024/BZP 00423367/01 Dostawa tabletów (DZP.382.1. 56.2024) Kalina Rożek 2024-07-31 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
947646 385784-2024 Dostawa mebli biurowych (DZP.382.2. 10.2024) Kalina Rożek 2024-08-02 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
943906 364484-2024 Dostawa sprzętu komputerowego (DZP.382.2. 11.2024) Damian Ludwikowski 2024-08-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
955611 DIiIB.382.11.2024 Remont schodów auli wraz z cyklinowaniem parkietu w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2024-07-23 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
955026 Dostawa wirówki z akcesoriami (DZP.382.3. 7.2024) Kalina Rożek 2024-07-23 09:30:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
954130 2024/BZP 00409547 Dostawa urządzenia DRI do analizy cząsteczek stałych (DZP.382.1.51.2024) Justyna Rutkowska-Zawada 2024-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
953625 2024/BZP 00407570/01 Dostawa anody srebrnej - 1 szt. (DZP.382.1.65.2024) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-07-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
952644 2024/BZP 00404480/01 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (DZP.382.1.63.2024) Artur Baran 2024-07-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
951392 2024/BZP 00400558/01 Usługa cateringowa w dniach 09.09.2024 - 13.09.2024 dla uczestników, Jury i zaproszonych gości biorących udział w konkursie TalentON (DZP.382.6.6.2024) Ewa Słowik 2024-07-17 11:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
951273 2024/BZP 00400334/01 Dostawa sprzętu AGD (DZP.382.1.53.2024) Małgorzata Wróblewska 2024-07-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
951416 2024/BZP 00400624/01 Usługa druku i oprawy książki (DZP.382.4. 9.2024) Kalina Rożek 2024-07-16 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
947886 2024/BZP 00388537/01 Remonty schodów zewnętrznych w wybranych obiektach Uniwersytetu Śląskiego (DZP.382.7.3.2024) Damian Ludwikowski 2024-07-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
937501 336296-2024 Dostawa chromatografu (DZP.382.2. 8.2024) Kalina Rożek 2024-07-11 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
875237 2024/BZP 00041403/01 Wdrożenie procesu obsługi faktur KSEF w oparciu o posiadany system SAP ERP (DZP.382.4. 29.2023) Damian Ludwikowski 2024-01-30 12:52:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
816935 DIiIB.382.07.2023 Naprawa schodów zewnętrznych w Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchej 7A, Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2023-10-04 14:17:16 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
459544 2021/S 095-249059 Dostawa switchy i akcesoriów (DZP.381.029.2021.DWU) Artur Baran 2021-05-18 13:53:36 Przetarg ograniczony - oferty Supply Go to
439403 „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Asystenta nr 3 w Katowicach ul. Paderewskiego 32” Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2021-05-06 11:43:24 Zapytanie ofertowe - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952187 DIiIB.382.09.2024 Remont schodów auli wraz z cyklinowaniem parkietu w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 2024-07-16 12:48:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
946095 2024/BZP 00382100/01 Dostawa anody srebrnej - 1 szt. (DZP.382.1.47.2024) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-07-17 16:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
942870 2024/BZP 00371783/01 Dostawa kalorymetru skaningowego (DZP.382.1. 50.2024) Kalina Rożek 2024-07-17 16:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
941584 00367903/01 Usługa gastronomiczna- Letnia Szkoła w Cieszynie (DZP.382.6.5.2024) Kalina Rożek 2024-06-27 10:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
926519 280322-2024 Dostawa biurek (DZP.382.2.7.2024) Kalina Rożek 2024-07-11 12:21:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
934753 2024/BZP 00346286/01 Dostawa suszarki laboratoryjnej (DZP.382.1.35.2024) Ewa Słowik 2024-07-17 15:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
937643 2024/BZP 00355595/01 Zaprojektowanie i wykonanie interaktywnej mapy (IM), której podstawą będzie siedem podregionów w województwie śląskim objętych procesem transformacji (DZP.382.1. 29.2024) Damian Ludwikowski 2024-07-19 15:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
933464 2024/BZP 00341756/01 Dostawa zasobnika źródła węgla (DZP.382.1.31.2024) Aneta Szturc-Krawczyk 2024-06-19 13:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
928845 2024/BZP 00328185/01 Usługa cateringowa w ramach szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu pt. „jUŚt transition – Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu” (DZP.382.6.2.2024) Ewa Słowik 2024-07-17 15:31:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
929022 2024/BZP 00328731/01 Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego (DZP.382.1.26.2024) Kalina Rożek 2024-06-19 13:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to