Become Supplier

Suppliers Groups are a form of organizing Suppliers into groups providing a given type or family of assortments to an enterprise. Thanks to belonging to a given group, your company will be immediately notified by email about the proceedings pending for it

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Become Supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Become Supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Become Supplier button

List of Supplier Groups of the company Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Choose Name Description
Analiza statystyczna itp -
Druki i produkty podobne 22000000-0
gadżety -
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste 98000000-3
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 37000000-8
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 44000000-0
Labolatoria - badania krwi -
Laboratoria - badania genetyczne -
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 31000000-6
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 30000000-9