Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
388927 PN-85/20 PN-85/20 Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z podziałem na 23 części. Dział Zamówień Publicznych 2020-11-03 09:00:00 - Supply Go to
389577 DOZ-ZO/12/2020 Świadczenie usług telefonicznych poprzez przyłącza Zamawiającego Dział Obsługi Zakupów 2020-11-03 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
390292 DOZ-ZO/13/2020 Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz świata Dział Obsługi Zakupów 2020-11-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
382921 PN-66/20 PN-66/20 Dostawa stołu do wirtualnych wizualizacji anatomicznych. Dział Zamówień Publicznych 2020-11-06 09:00:00 - Supply Go to
389332 PN-83/20 PN-83/20 - Modernizacja wyposażenia audio-video w Sali A, Sali B oraz Sali Senatu Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań. Dział Zamówień Publicznych 2020-11-09 09:00:00 - Construction work Go to
385428 PN-78/20 PN-78/20 Budowa budynku Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Bukowską/Rokietnicką/Weigla/Polną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi Dział Zamówień Publicznych 2020-11-17 09:00:00 - Construction work Go to
370995 DOZ/C19/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówień w trybie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) Dział Obsługi Zakupów 2020-12-31 12:16:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
389482 Dostawa modeli (fantomów) oraz symulatora do ćwiczeń Dział Obsługi Zakupów 2020-10-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
389314 139979 Transport materiału biologicznego bez chłodni na terenie Polski Dział Obsługi Zakupów 2020-10-28 12:00:00 - Service Go to
388203 DIT-PO/2020/139913 Wydzielenie drewnianą ścianką korytarza przy holu głównym na I piętrze budynku Collegium Maius Dział Inwestycyjno-techniczny 2020-10-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
387197 DIT/ZO/10/2020/Zapot_137937 „Remont izolacji pionowej ściany północnej budynku Centralnej Stolarni UMP przy ul. Marcelińskiej 42 w Poznaniu”. Dział Inwestycyjno-techniczny 2020-10-27 10:00:00 - Construction work Go to
387196 DIT/ZO/10/2020/Zapot_138224 „Prefabrykacja i montaż zestawu drabin zewnętrznych na elewacji budynku uniwersyteckiego przy ul. Marcelińskiej 42 w Poznaniu” Dział Inwestycyjno-techniczny 2020-10-27 10:00:00 - Construction work Go to
383527 DOZ-ZO/11/2020 Usługa rezonansu magnetycznego głowy u 198 uczestników badania naukowego pt. ,,Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym”, prowadzonego przez Klinikę Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Obsługi Zakupów 2020-10-16 14:00:00 - Service Go to
383408 DIT/PO/2020/138906 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów i zaworów hydrantowych, węży i prądownic wodnych stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych oraz gaśnic, koców gaśniczych i agregatów gaśniczych. Dział Inwestycyjno-techniczny 2020-10-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
384056 DIT/ZO/09/2020/Zap_138224 „Prefabrykacja i montaż zestawu drabin zewnętrznych na elewacji budynku uniwersyteckiego przy ul. Marcelińskiej 42 w Poznaniu” Dział Inwestycyjno-techniczny 2020-10-16 10:00:00 - Construction work Go to
377123 PN-61/20 PN-61/20 Dostawa zestawu do analizy termicznej związków chemicznych składającego się z termowagi (TG) oraz kalorymetru DSC. Dział Zamówień Publicznych 2020-10-16 09:00:00 - Supply Go to
385122 C-19/6/DOZ Dostawa środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni Dział Obsługi Zakupów 2020-10-15 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to