Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
217903 PN-26/19 Dostawa oprogramowania oraz sprzętu na potrzeby studia nagrań z podziałem na 4 części Dział Zamówień Publicznych 2019-04-26 09:00:00 Go to
218606 PN-29/19 Roboty budowlane w wybranych budynkach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 4 części Dział Zamówień Publicznych 2019-05-06 09:00:00 Go to
218338 PN-30/19 Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 8 części Dział Zamówień Publicznych 2019-05-07 09:00:00 Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
216334 Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i podłączeń w poszczególnych obiektach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dział Inwestycyjno-techniczny 2019-04-18 20:01:00 Go to
215066 Dostawa narzędzi oraz lamp chirurgicznych Dział Obsługi Zakupów 2019-04-18 10:00:00 Go to
214916 NEON TRANSFECTION SYSTEM TRANSFECTION SYSTEM Dział Obsługi Zakupów 2019-04-15 12:28:00 Go to
215174 Dostawa refabrykowanego analizatora genetycznego Dział Obsługi Zakupów 2019-04-15 09:00:00 Go to
215139 Kontrola dostępu w PZD Dział Inwestycyjno-techniczny 2019-04-15 08:08:00 Go to
214226 PN-25/19 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UMP Dział Zamówień Publicznych 2019-04-12 09:00:00 Go to
212296 PN-24/19 Dostawa oprzyrządowania audio-wizualnego dwóch sal wykładowych w budynku Cellegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dział Zamówień Publicznych 2019-04-12 09:00:00 Go to
205931 PN-19/19 Dostawa konsoli do pompy osiowej. Dział Zamówień Publicznych 2019-04-11 09:00:00 Go to
210627 PN-27/19 Adaptacja pomieszczenia na potrzeby studia dźwiękowego. Dział Zamówień Publicznych 2019-04-09 09:00:00 Go to
213863 200x Druk książki wraz z dostawą DAG-ZO/24/2019 Dział Obsługi Zakupów 2019-04-08 08:43:00 Go to