Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614769 WIR.271.2.14.2022 I etap termomodernizacji obiektów ZSTiO Nr 4 w Łomży – Wymiana pokrycia dachowego budynku dydaktycznego A Tomasz Bąkowski 2022-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616656 WIR.271.2.12.2022 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomzy, Filia nr 2 Małgorzata Jarząbek 2022-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
617319 COM.271.1.2022 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi, według ustalonych prawem wzorów w dniu dostawy, do Urzędu Miejskiego w Łomży Joanna Konopko 2022-06-03 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
617291 WIR.271.2.17.2022 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Senatorskiej 13 w Łomży Krzysztof Stalewski 2022-06-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619006 WIR.271.2.18.2022 Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Kierzkowej, Akademickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pl. Niepodległości, Kazańskiej w Łomży Tomasz Bąkowski 2022-06-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
612921 WOU.2614.4.2022 Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych, stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Łomży Monika Kossakowska 2022-05-27 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
610519 SP10.III.01.22 „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 im Jana Pawła II w Łomży” Szkoła Podstawowa nr 10 2022-05-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
608543 2022/BZP 00145693/01 Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej - wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 2022-05-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
605004 WIR.271.2.13.2022 Dżungla- plac zabaw- Kierzkowa 7 BO Adrian Jabłecki 2022-05-05 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
590136 BZP.271.2.2022 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o. o. Elżbieta Stankiewicz 2022-04-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
601265 WIR.271.2.11.2022 "Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Bąkowski 2022-04-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
602076 WGN.6870.20.2022 Wykonanie 60 szt. operatów szacunkowych, określających wartości miejskich lokali komunalnych w 2022 roku. Krzysztof Jarzyło 2022-04-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
582886 WGK.271.1.2022 ZAKUP I DOSTAWA 6 SZT. AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH MIEJSKICH Kamil Kossakowski 2022-04-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
594300 2022/BZP 00105522/01 Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej - wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lali i Aktora w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 2022-04-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
598321 WIR.271.2.10.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej i Kołłątaja w Łomży Jarosław Sulkowski 2022-04-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
538209 WIT.2600.76.2021 Modernizacja systemu monitoringu miasta Bogdan Pliszewski 2021-11-30 08:18:12 Zapytanie ofertowe Supply Go to