Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
506243 ZP.271.1.30.2021 Renowacja cmentarza wojennego w Jarosławiu z okresu I wojny światowej jako świadectwo historii. Urząd Miasta Jarosławia 2021-09-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
506415 ZP.271.1.31.2021 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej NR 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu” Urząd Miasta Jarosławia 2021-09-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
509996 SP7/4/ZP/2021 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu” Szkoła Podstawowa nr 7 2021-09-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
508466 MP3.271.9.6.2021 Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Jarosławiu – etap I Miejskie Przedszkole nr 3 2021-09-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
506400 ZP.271.9.214.2021 Licencja na użytkowanie oprogramowania do obsługi anonimowych zgłoszeń. Urząd Miasta Jarosławia 2021-09-20 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
505489 MP1.2101.1.2021 „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji zadania pn: Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej w Jarosławiu”. Miejskie Przedszkole nr 1 2021-09-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
506161 ZP.271.9.216.2021 Ustalenie przebiegu granic w trybie rozgraniczenia Urząd Miasta Jarosławia 2021-09-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
506173 ZP.271.9.227.2021 usunięcie odpadów azbestowych Urząd Miasta Jarosławia 2021-09-15 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
501577 SP7/3/PZ/2021 Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 7 2021-09-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497910 ZP.271.9.196.2021 Dostawa komputera dla Urzędu Miasta Jarosławia Urząd Miasta Jarosławia 2021-08-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
496434 ZP.271.1.29.2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej polegającej na przewozie i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci (uczniów) z miejsca zamieszkania na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania na trasach: Zadanie nr 1 - Jarosław/os. Witosa 2/4 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 30 – os. Witosa 2/4 (jeden uczeń). Urząd Miasta Jarosławia 2021-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
496442 ZP.271.1.29.2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej polegającej na przewozie i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci (uczniów) z miejsca zamieszkania na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania na trasach: Zadanie nr 2 - Jarosław/os. Witosa 11/6 – Branżowa Szkoła I Stopnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 30 – os. Witosa 11/6 ( jeden uczeń). Urząd Miasta Jarosławia 2021-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
496445 ZP.271.1.29.2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej polegającej na przewozie i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci (uczniów) z miejsca zamieszkania na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania na trasach: Zadanie nr 3 - Jarosław/ul. Przemysłowa 50 – Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza ul. Kraszewskiego 39 – ul. Przemysłowa 50 (jeden uczeń). Urząd Miasta Jarosławia 2021-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
496447 ZP.271.1.29.2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej polegającej na przewozie i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci (uczniów) z miejsca zamieszkania na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkania na trasach: Zadanie nr 4 - Jarosław/ ul. Czarnieckiego 3/30 - Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza ul. Kraszewskiego 39 – ul. Czarnieckiego 3/30 (jeden uczeń). Urząd Miasta Jarosławia 2021-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings