Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927491 ZP.271.1.20.2024 „Dostawa i montaż urządzeń skateparku na dz. 1542 obr. 3 Jarosław”. Urząd Miasta Jarosławia 2024-05-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
919516 ZP.271.1.19.2024 „Dostawa i montaż urządzeń skateparku na dz. 1542 obr. 3 Jarosław”. Urząd Miasta Jarosławia 2024-05-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
916017 ZP.271.9.82.2024 Dostawa 4 kompletów tablic informacyjnych i pamiątkowych. Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
916078 ZP.271.9.84.2024 Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 1 tablicy pamiątkowej, stanowiącej oznakowanie miejsca realizacji projektu: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014”. Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
912567 ZP.271.9.77.2024 Usługa oklejenia autobusu folią ploterową Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
913293 Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie 1 tablicy pamiątkowej, stanowiącej oznakowanie miejsca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-15 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
912629 ZP.271.9.73.2024 Dostawa worków do siedzenia i tablic manipulacyjnych jako wyposażenia kącików wyciszenia dla dzieci w jarosławskich szkołach podstawowych, w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%), realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-15 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
912566 ZP.271.9.75.2024 Wykonanie opinii biegłego z zakresu dendrologii z wykorzystaniem rezystografu celem sporządzenia analizy dendrologicznej stanu zdrowotnego 1 szt. drzewa: gatunek akacja o obwodzie pnia 203 cm, rosnącego na terenie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2510/2 obręb nr 5 położonej przy ul. Poniatowskiego 51 w Jarosławiu. Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-15 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
910566 ZP.271.9.71.2024 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na poniższe zadanie: „Przebudowa wiaduktu na ul. 3-go Maja obok szpitala”. Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-12 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
910034 Szacowanie wartości zamówienia Opinia biegłego z zakresu dendrologii celem sporządzenia analizy dendrologicznej stanu zdrowotnego 1 szt. drzewa. Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-05 12:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
910205 Szacowanie wartości zamówienia Oklejenie autobusu folią ploterową Urząd Miasta Jarosławia 2024-04-05 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
878321 Wykonanie operatu szacunkowego - szacowanie wartości zamówienia. Urząd Miasta Jarosławia 2024-01-26 15:06:09 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
867093 13/2023 ,,Dostawa produktów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jarosławiu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 r.” Szkoła Podstawowa nr 2 2023-12-20 15:08:12 Zapytanie ofertowe Supply Go to
867144 15/2023 ,,Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jarosławiu w okresie od 01 stycznia do 30 grudnia 2024 r.” Szkoła Podstawowa nr 2 2023-12-20 15:01:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to
867071 12/2023 ,,Dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jarosławiu w okresie od 01 stycznia do 30 grudnia 2024r.” Szkoła Podstawowa nr 2 2023-12-20 15:00:21 Zapytanie ofertowe Supply Go to
861889 ZP.271.9.160.2023 Dostawa i montaż recyklomatu oraz opracowanie i skonsultowanie dokumentacji projektowej, obejmującej jego lokalizację (w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i zgód) według zasad i warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Urząd Miasta Jarosławia 2023-12-14 13:28:53 Zapytanie ofertowe Supply Go to
646222 ZP.271.13.2.2022 Usługa publikacji materiałów na Wielki Jarmark Jarosławski w zakresie: artykuł sponsorowany, Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-29 14:55:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
646246 ZP.271.13.2.2022 Usługa publikacji materiałów na Wielki Jarmark Jarosławski w zakresie: realizacja materiału filmowego, Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-29 14:54:22 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
858824 ZP.271.9.156.2023 Dostawa wraz z montażem elektronicznego depozytora wewnętrznego służącego do bezpiecznego przechowywania kompletów kluczy oraz jednego dyspenzera zewnętrznego do przechowywania m.in. jednego klucza, klucza zapasowego Urząd Miasta Jarosławia 2023-12-14 13:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
858138 ZP.271.9.154.2023 Usługa kompleksowej aranżacji powierzchni użytkowych. Dostarczenie przez wykonawcę 3 proponowanych wizualizacji aranżacji wskazanych powierzchni biurowych, socjalnych, sali konferencyjnej oraz przygotowanie zestawienia proponowanych elementów zgodnie z OPZ. Urząd Miasta Jarosławia 2023-12-14 13:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
821703 SP11.Ks.26.3.2023 Dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu w okresie 09.10.2023 – 31.12.2023 r. Szkoła Podstawowa nr 11 2023-10-09 09:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
813279 „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu” Szkoła Podstawowa nr 11 2023-09-12 08:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
627177 SP.I.2620.31.2022 Renowacja podłogi w połączonych pomieszczeniach po bibliotece i Sali nr 7 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu. Szkoła Podstawowa nr 1 2022-06-28 13:12:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
609815 SP11.Ks.26.16.2022 Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu w ramach Budżetu Obywatelskiego Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-13 11:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599304 SP11.Ks.26.14.2022 Nasadzenie drzew i krzewów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddz. Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-13 11:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599325 SP11.Ks.26.15.2022 Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 11 2022-04-25 13:35:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to