Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
391393 ZP.271.2.62.2020 Odbiór i zagospodarowywania odpadów komunalnych w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Urząd Miasta Jarosławia 2020-12-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
374135 ZP.271.2.47.2020 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarosław oraz Gminy Przeworsk wraz jednostkami organizacyjnymi na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022 r. Urząd Miasta Jarosławia 2020-10-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
360957 ZP.271.2.27.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01 września do 31 grudnia 2020 r. z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” Urząd Miasta Jarosławia 2020-08-05 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
337613 ZP.271.2.20.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł. Urząd Miasta Jarosławia 2020-06-08 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
316537 ZP.271.2.10.2020 „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów – wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe na gazowe kotły kondensacyjne i kotły opalane biomasą” w ramach projektu „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych” Urząd Miasta Jarosławia 2020-04-16 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
286918 ZP.271.2.83.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na gromadzone odpady Urząd Miasta Jarosławia 2019-12-20 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
270229 ZP.271.2.78.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na gromadzone odpady” Urząd Miasta Jarosławia 2019-11-29 12:00:00 - Service Go to
239257 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 zł. Urząd Miasta Jarosławia 2019-08-28 11:00:00 - - Go to