Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821703 SP11.Ks.26.3.2023 Dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu w okresie 09.10.2023 – 31.12.2023 r. Szkoła Podstawowa nr 11 2023-09-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
818505 ZP.271.1.42.2023 Budowa kanalizacji deszczowej od studni D12 do studni D16 w ramach zadania: „Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 111296R ul. Elektrowniana” – Budżet Obywatelski. Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813440 ZP.271.2.9.2023 „Opracowanie dokumentacji technicznej - infrastruktury teletechnicznej dla w ramach programu „Rozwój Lokalny” w projekcie pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Wykonanie projektu na : „Opracowanie dokumentacji technicznej infrastruktury teletechnicznej dla w ramach programu „Rozwój Lokalny” w projekcie pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” Urząd Miasta Jarosławia 2023-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
806219 ZP.271.2.8.2023 Zakup autobusu niskoemisyjnego obejmujący dostawę jednego fabrycznie nowego, niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej zasilanego energią elektryczną realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” w projekcie pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-25 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
819759 ZP.271.9.123.2023 Dostawa i montaż 2 krzeseł schodowych ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta Jarosławia wraz z przeszkoleniem pracownika w ramach realizacji Projektu „Dostępny Samorząd–Granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/1209. Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-22 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
812461 ZP.271.1.40.2023 „Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dawnego budynku administracyjnego MZK przy ulicy Zamkowej 1 w Jarosławiu na potrzebę utworzenia Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem z monitoringiem”. W ramach zadania: • FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem – SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" • FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813011 ZP.271.9.112.2023 Dostawa i montaż krzesła schodowego ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Jarosławia wraz z przeszkoleniem pracownika w ramach realizacji Projektu „Dostępny Samorząd–Granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/1209. Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
810125 ZP.271.1.41.2023 Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich 12 mogił nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. w kwaterze 16 Cmentarza Komunalnego „Nowego” przy ul. Krakowskiej oraz mogiły 5 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. w kwaterze 24 Cmentarza Komunalnego ”Starego” przy ul. Cmentarnej w Jarosławiu. Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813031 ZP.271.9.113.2023 Zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem oznakowania tyflograficznego budynków Urzędu Miasta Jarosławia w ramach realizacji Projektu „Dostępny Samorząd–Granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/1209. Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
811835 ZP.271.9.106.2023 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej na poniższe zadanie: „Budowa bocznej ulicy Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7, obręb 4 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga”. Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-07 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
808467 ZP.271.1.39.2023 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław TEN-T. poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w Jarosławiu w formule „zaprojektuj i buduj” Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
806891 ZP.271.1.38.2023 „Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT – EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs parasolowy RPO WP na lata 2014-2020 Zakres: Pełnienie nadzoru inwestorskiego Część 1: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych" Część 2: "Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych" Część 3: "Dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę" Część 4: "Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła" Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
802947 ZP.271.9.97.2023 Usługa transportowa – dowóz dzieci. Urząd Miasta Jarosławia 2023-09-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
646222 ZP.271.13.2.2022 Usługa publikacji materiałów na Wielki Jarmark Jarosławski w zakresie: artykuł sponsorowany, Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-29 14:55:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
646246 ZP.271.13.2.2022 Usługa publikacji materiałów na Wielki Jarmark Jarosławski w zakresie: realizacja materiału filmowego, Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-29 14:54:22 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
813279 „Bezpieczna szkoła" - modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu nagłośnienia, montaż domofonów przy wejściach i klimatyzacji w serwerowni, pracowni komputerowej i klasach w budynku A (II piętro) w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu” Szkoła Podstawowa nr 11 2023-09-12 08:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
627177 SP.I.2620.31.2022 Renowacja podłogi w połączonych pomieszczeniach po bibliotece i Sali nr 7 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu. Szkoła Podstawowa nr 1 2022-06-28 13:12:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
609815 SP11.Ks.26.16.2022 Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu w ramach Budżetu Obywatelskiego Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-13 11:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599304 SP11.Ks.26.14.2022 Nasadzenie drzew i krzewów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddz. Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-13 11:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599325 SP11.Ks.26.15.2022 Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 11 2022-04-25 13:35:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to