Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
652131 ZP.271.2.17.2022 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Miejska Jarosław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
668779 ZP.271.9.204.2022 Wymiana stolarki drzwiowej w 5 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław. Urząd Miasta Jarosławia 2022-10-05 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
662879 ZP.271.1.62.2022 „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Urząd Miasta Jarosławia 2022-10-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
668796 ZP.271.9.205.2022 Wymiana stolarki okiennej (22 szt.) w lokalach i budynkach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław (w tym 6 szt. balkonowej). Urząd Miasta Jarosławia 2022-10-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
667020 ZP.271.1.66.2022 „Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Pruchnickiej”. Urząd Miasta Jarosławia 2022-10-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
667686 ZP.271.1.67.2022 Wykonanie projektu na: (zaprojektuj i buduj) „Jarosławskie Wiszące Ogrody – zielony dach nad centrum przesiadkowym” oraz budowa ładowarki dla elektrobusów z podłączeniem pantograficznym w Jarosławiu. Urząd Miasta Jarosławia 2022-10-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
669713 ZP.271.1.68.2022 Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego 1728 r.: remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną – etap V Urząd Miasta Jarosławia 2022-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
663920 ZP.271.2.18.2022 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Miejskiej Jarosław, Gminy Miejskiej Przeworsk oraz Gminy Przeworsk na rok 2023” Urząd Miasta Jarosławia 2022-10-24 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668721 Opracowanie 35 kompletów projektów w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław w oparciu o wyniki audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania dla 35 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Miejska Jarosław, zwanych w dalszej części projektami. Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-30 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
667059 ZP.271.9.200.2022 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na poniższe zadanie: „Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5 – Etap VI”. Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
666700 ZP.271.9.199.2022 zakup biletów lotniczych na trasie Polska – Norwegia / Norwegia - Polska w ramach realizacji projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” z programu Rozwój Lokalny Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
667195 Opracowanie 35 kompletów projektów w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław w oparciu o wyniki audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania dla 35 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Miejska Jarosław, zwanych w dalszej części projektami. Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-27 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
663797 ZP.271.1.63.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego 1728 r.: remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną- etap V Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
665670 ZP.271.9.197.2022 Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego „Starego” w Jarosławiu: Władysława Zawirskiego (sektor 28, rząd 9, grób 5); Genowefy Kre(…)man (sektor 22, rząd 4, grób 1) wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej. Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
663999 ZP.271.1.64.2022 sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Dostępna Szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, w ramach zadania inwestycyjnego „Dostępna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Żeromskiego 4 w Jarosławiu Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
661142 ZP.271.1.59.2022 Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego 1728 r.: remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną- etap V Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
661205 ZP.271.1.57.2022 Wykonanie projektu na: (zaprojektuj i buduj) „Jarosławskie Wiszące Ogrody – zielony dach nad centrum przesiadkowym” oraz budowa ładowarki dla elektrobusów z podłączeniem pantograficznym w Jarosławiu. Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664005 ZP.271.1.65.2022 „Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym - "Skatepark Jarosław" - nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji" na terenie stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej Urząd Miasta Jarosławia 2022-09-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
646222 ZP.271.13.2.2022 Usługa publikacji materiałów na Wielki Jarmark Jarosławski w zakresie: artykuł sponsorowany, Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-29 14:55:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
646246 ZP.271.13.2.2022 Usługa publikacji materiałów na Wielki Jarmark Jarosławski w zakresie: realizacja materiału filmowego, Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-29 14:54:22 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627177 SP.I.2620.31.2022 Renowacja podłogi w połączonych pomieszczeniach po bibliotece i Sali nr 7 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu. Szkoła Podstawowa nr 1 2022-06-28 13:12:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
609815 SP11.Ks.26.16.2022 Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu w ramach Budżetu Obywatelskiego Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-13 11:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599304 SP11.Ks.26.14.2022 Nasadzenie drzew i krzewów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddz. Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-13 11:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599325 SP11.Ks.26.15.2022 Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 11 2022-04-25 13:35:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to