Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
634499 Zamówienie do Jarmarku Jarosławskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” – Mikroporty - 2 komplety. Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-07 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
633753 ZP.271.1.41.2022 Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej klasy Z nr 111318R ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
634809 ZP.271.9.138.2022 Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich sgraffita usytuowanego na elewacji południowej budynku zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego 14 w Jarosławiu. Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
631776 ZP.271.1.39.2022 „Dostępna Szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, w ramach zadania inwestycyjnego „Dostępna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu przy ul. Żeromskiego 4 Wykonanie roboty budowlanej dla : Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu przy ul. Żeromskiego 4„Dostępna Szkoła” Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635494 ZP.271.1.42.2022 Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Miejskiej Jarosław, udostępnienie systemu bankowości internetowej oraz świadczenie usług bankowych; - otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (w tym bieżących i pomocniczych) zwanych rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
632814 ZP.271.1.40.2022 Wykonanie usługi audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności – Fundusze norweskie na Program „Rozwój Lokalny” Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
635854 SP.I.2620 . 38..2022 Przebudowa ogrodzenia wraz z przebudową i rozbudową terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jarosławiu z robotami towarzyszącymi. Szkoła Podstawowa nr 1 2022-07-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
634396 ZP.271.2.14.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Urząd Miasta Jarosławia 2022-08-03 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
633786 Zamówienie do Jarmarku Jarosławskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” – Namiot XVII-sto wieczny - 4 szt. Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-06 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
633804 Zamówienie do Jarmarku Jarosławskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” – Namjazdy kablowe - 26 szt. Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-06 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
633811 Zamówienie do Jarmarku Jarosławskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” – System wystawienniczy (plansze) – 5 szt. Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-06 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
633815 Zamówienie do Jarmarku Jarosławskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” – Wózek platformowy – 1 szt. Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-06 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
632326 ZP.271.9.136.2022 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na poniższe zadanie: „Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Orkana”. Urząd Miasta Jarosławia 2022-07-06 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
632438 SP.I.2620.31.2022 Renowacja podłogi w połączonych pomieszczeniach po bibliotece i Sali nr 7 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu. Szkoła Podstawowa nr 1 2022-07-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
630102 Szacowanie przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego wraz z przeszkoleniem Urząd Miasta Jarosławia 2022-06-30 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
629560 ZP.271.1.38.2022 Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław, sprzątanie po handlu okolicznościowym oraz w trakcie trwania i po zakończeniu imprez miejskich odbywających się w plenerze. Urząd Miasta Jarosławia 2022-06-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
629577 ZP.271.1.38.2022 Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie nr 2 - Zbiórka, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. Urząd Miasta Jarosławia 2022-06-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
629583 ZP.271.1.38.2022 Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie nr 3 - Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych w granicach administracyjnych Miasta Jarosławia. Urząd Miasta Jarosławia 2022-06-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627177 SP.I.2620.31.2022 Renowacja podłogi w połączonych pomieszczeniach po bibliotece i Sali nr 7 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu. Szkoła Podstawowa nr 1 2022-06-28 13:12:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
609815 SP11.Ks.26.16.2022 Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu w ramach Budżetu Obywatelskiego Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-13 11:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599304 SP11.Ks.26.14.2022 Nasadzenie drzew i krzewów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddz. Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-13 11:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599325 SP11.Ks.26.15.2022 Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa nr 11 2022-04-25 13:35:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to