Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
699035 DZP.371.67.2022 DOSTAWA MEBLI MODUŁOWYCH DLA UKSW W WARSZAWIE Agnieszka Druzińska 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
700053 DZP.370.87.II.2022 Dzostawa artykułów biurowych na potrzeby jednostek uczelni. Agnieszka Bednarek 2022-12-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
700484 DZP.370.86.11.2022 Sukcesywne dostawy środków czystości do jednostek i budynków UKSW Agnieszka Raczkiewicz 2022-12-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
689490 DZP.370.91.10.2022 Prenumerata czasopism zagranicznych na 2023 rok dla Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Tomasz Winiarski 2022-12-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
683015 DZP.371.63.2022 DOSTAWA WYPOSAŻENIA IT DLA LABORATORIÓW RTV W RAMACH PROJEKTU „MULTIDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAWCZE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE” Agnieszka Druzińska 2022-11-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
690395 DZP.371.65.2022 Dostawa stanowiska do symulacji numerycznej przepływów na potrzeby realizacji projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” Agnieszka Druzińska 2022-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
685958 DZP.370.92.11.2022 Prenumerata czasopism krajowych na 2023 rok dla Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Tomasz Winiarski 2022-11-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
687417 DZP.371.57.2022 DOSTAWA ZESTAWU DO REJESTRACJI I ANALIZY RUCHU W PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WRAZ Z PRZENOŚNYM BEZPRZEWODOWYM SYSTEMEM OCENY Agnieszka Tuzimek 2022-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
685000 CNT.371.86.2022 Dostawa 4 zestawów urządzeń do odtwarzania i tworzenia programów VR w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW” Joanna Balke 2022-11-10 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
681662 DZP.370.66.10.2022 Wykonanie usług w zakresie przeglądu, konserwacji, czyszczenia, odbioru i zagospodarowania odpadów z 18 szt. separatorów usytuowanych na terenie Zamawiającego przy ul. Wóycickiego 1/3, ul Dewajtis 5 w Warszawie oraz przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Dziekanowie Leśnym. Radosław Konieczek 2022-11-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
680245 1/DT/2022 Usługa kompleksowego przygotowania audytów energetycznych termomodernizacyjnych, oświetlenia, audytów ex-ante, oraz opracowania szczegółowych wytycznych technicznych do projektowania na podstawie optymalnego wariantu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Katarzyna Wójcicka 2022-11-03 10:01:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
681066 9/DAG/2022 Dostawy artykułów biurowych na potrzeby jednostek UKSW Agnieszka Bednarek 2022-11-02 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
681414 10/DAG/2022 Sukcesywne dostawy środków czystości do jednostek i budynków UKSW Agnieszka Raczkiewicz 2022-11-02 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
591467 2/COPS/2022 Zakup i dostawa kompletnego zestawu sprzętu fotograficznego i optycznego w ramach projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004” Iwona Kądziela 2022-03-25 10:28:39 Zapytanie ofertowe Supply Go to
587744 CNT.371.39.2022 Dostawa 2 mobilnych myjek warsztatowych dla Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym Joanna Balke 2022-03-18 12:52:48 Zapytanie ofertowe Supply Go to
574438 3/DAG/2022 Dostwa Mikrotomu półautomatycznego dla Wydziału Medycznego Collegum Medicum UKSW Jarosław Piestrak 2022-02-16 14:08:07 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
550329 2/COPS/2021 Dostawa i zakup 3 sztuk łodzi pontonowych w ramach projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004“ Iwona Kądziela 2021-12-22 13:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to