Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
884126 DZP.371.01.2024 DOSTAWA CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO Z SORTEREM I KOMORĄ BIOHAZARD Agnieszka Druzińska 2024-03-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
884561 DZP.371.08.2024 Budowa zbiornika podziemnego wody dla celów przeciwpożarowych dla ochrony budynków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową, instalacji gazowej oraz pracami towarzyszącymi Marika Czarnecka 2024-02-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879228 DZP.371.03.2024 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY UKSW W WARSZAWIE Agnieszka Druzińska 2024-02-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
874604 DZP.371.06.2024 Budowa zbiornika podziemnego wody dla celów przeciwpożarowych dla ochrony budynków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową, instalacji gazowej oraz pracami towarzyszącymi. Marika Czarnecka 2024-01-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
874379 DZP.371.02.2024 USŁUGA SERWISU SERWEROWNI DLA UKSW W WARSZAWIE Agata Wegner 2024-01-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
874535 MCB.370.01a.2024 Usługa na prace laboratoryjne (charakterystyka materiałowa) i warsztatowe dla Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW Joanna Balke 2024-01-19 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
872686 DZP.371.05.2024 ŚWIADCZENIE USŁUG SPROTOWO-REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW UKSW W WARSZAWIE Anna Kusal 2024-01-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869978 MCB.370.01.2024 Usługa na prace laboratoryjne (charakterystyka materiałowa) i warsztatowe dla Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW Joanna Balke 2024-01-10 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
871892 Badania toksykologiczne - medycyna sądowa Iwona Ceglińska 2024-01-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
855637 DZP.371.53.2023 DOSTAWA URZĄDZEŃ SRX 4200 (2 SZT.) WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA POSIADANEJ KONFIGURACJI FIREWALLA Agnieszka Druzińska 2023-12-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
866531 33/DAG/2023 Dostawa zestawu: Homogenizatora z chłodzeniem Mariola Duczek 2023-12-21 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
715349 DT.21.1.2023 Usługa kompleksowego przygotowania audytów energetycznych termomodernizacyjnych, oświetlenia, audytów ex-ante, oraz opracowania opisu przedmiotu zamówienia tj. szczegółowych wytycznych technicznych do projektowania na podstawie optymalnego wariantu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Katarzyna Wójcicka 2023-01-18 13:54:01 Zapytanie ofertowe Service Go to
715993 druk cyfrowy i oprawa publikacji dla Wydawnictwa Naukowego UKSW Joanna Dziurzyńska 2023-01-18 08:43:17 Zapytanie ofertowe Service Go to
591467 2/COPS/2022 Zakup i dostawa kompletnego zestawu sprzętu fotograficznego i optycznego w ramach projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004” Iwona Kądziela 2022-03-25 10:28:39 Zapytanie ofertowe Supply Go to
587744 CNT.371.39.2022 Dostawa 2 mobilnych myjek warsztatowych dla Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym Joanna Balke 2022-03-18 12:52:48 Zapytanie ofertowe Supply Go to
574438 3/DAG/2022 Dostwa Mikrotomu półautomatycznego dla Wydziału Medycznego Collegum Medicum UKSW Jarosław Piestrak 2022-02-16 14:08:07 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
848523 Urządzenia brajlowskie - zakup terminali [monitorów] tzw. linijek brajlowskich - 4 szt. Krystyna Gąsiorowska 2023-11-29 08:23:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
843430 Zakup 3 szt. urządzeń do rozpoznawania i odczytywania tekstu Krystyna Gąsiorowska 2023-11-17 15:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
843673 Zakup i dostawa urządzeń: 2-ch powiększalników komputerowych, 1 drukarki do grafik wypukłych, 3-ch kpl.klawiatur i myszy. Krystyna Gąsiorowska 2023-11-17 15:08:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
842877 Urządzenia umożliwiające sterowanie komputerem, tabletem za pomocą gałek ocznych. Krystyna Gąsiorowska 2023-11-17 15:34:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
550329 2/COPS/2021 Dostawa i zakup 3 sztuk łodzi pontonowych w ramach projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004“ Iwona Kądziela 2021-12-22 13:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to