Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
947955 2024/BZP 00388772/01 „Remont(modernizacja) kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Siedliskach)”-ZP-271-13/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
947915 2024/BZP 00388773/01 „Remont(modernizacja) kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Tuchowie)- ZP-271-12/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
951710 2024/BZP 00401951/01 „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów- etap II” - ZP-271-14/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
944871 2024/BZP 00378246/01 i 2024/BZP 00378413/0 „Modernizacja polegająca na budowie boiska w miejscu demontowanego boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej zlokalizowanego na działce nr 307 w Buchcicach” - ZP – 271- 11/2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
933490 2024/BZP00342696/01 „Modernizacja Skateparku zlokalizowanego na dz. nr 1600/1 w Tuchowie przy ul. Wróblewskiego” - ZP – 271- 9/2024 Zamówienia Publiczne 2024-06-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
933929 2024/BZP 00345760/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap XV”- ZP – 271- 10/2024 Zamówienia Publiczne 2024-06-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
931722 2024/BZP 00337204/01 „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2024 roku” - ZP – 271- 8/2024 Zamówienia Publiczne 2024-06-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
934296 IID.271.7.2024.LW „Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Tuchowa" Zamówienia Publiczne 2024-06-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
928535 2024/BZP 00327538/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap XIV”- ZP – 271- 6/2024 Zamówienia Publiczne 2024-06-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
928710 2024/BZP 00328849/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap XIII” - ZP-271- 7/2024 Zamówienia Publiczne 2024-05-22 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
925583 IID.271.5.2024.MM „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach o oddział przedszkolny wraz zagospodarowaniem części terenu działki nr 398” Zamówienia Publiczne 2024-05-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
921637 2024/BZP 00308527/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap XIII”- ZP – 271- 5/2024 Zamówienia Publiczne 2024-05-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913095 2024/BZP 00047819/02/P „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap XII”- ZP – 271- 4/2024 Zamówienia Publiczne 2024-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
882047 GPMK.6810.2.2024.RRa "Wykonanie usług geodezyjnych – podziały nieruchomości" Zamówienia Publiczne 2024-02-02 13:39:30 Zapytanie ofertowe Service Go to
636330 2022/BZP 00242410/01 "Projekt grantowy e-Tuchów w ramach projektu „Cyfrowa gmina”" - ZP – 271- 9/2022 Zamówienia Publiczne 2022-07-13 14:04:27 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
607319 IID.271.6.2022.MM Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku ”Ośrodka Zdrowia” wraz zagospodarowaniem działki nr 804 i 805 w Siedliskach Zamówienia Publiczne 2022-05-17 10:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to