Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664607 2022/BZP 00352475/01 „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Tuchów w 2022” - ZP – 271- 13/2022 Zamówienia Publiczne 2022-10-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663906 2022/BZP 00349799/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap III” - ZP – 271- 12/2022 Zamówienia Publiczne 2022-09-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658908 2022/BZP 00332036/01 „Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach” - ZP – 271- 11/2022 Zamówienia Publiczne 2022-09-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658243 IID.271.17.2022.KK Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedliskach Zamówienia Publiczne 2022-09-19 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
658194 IID.271.16.2022.KK Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Tuchowie Zamówienia Publiczne 2022-09-19 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652208 2022/BZP 00306694/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap II” Zamówienia Publiczne 2022-09-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648457 2022/BZP 00293109/01 „Przebudowa budynku Domu Kultury w Tuchowie w zakresie przebudowy sanitariatów i wykonania wewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjna, elektryczną, centralnego ogrzewania” Zamówienia Publiczne 2022-08-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640462 2022/BZP 00257579/01 Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie” Zamówienia Publiczne 2022-07-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
637930 ZP-272-15/2022.LW Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska na dł. Ok.800 mb -od końca istniejącego chodnika do granicy gminy Zamówienia Publiczne 2022-07-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
637678 PFP.042.1.4.1.2021.KS Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG" Zamówienia Publiczne 2022-07-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
634488 ZP-272-13/2022.LW Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1400K w m. Łowczów na dł. Ok.300 mb Zamówienia Publiczne 2022-07-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
636330 2022/BZP 00242410/01 "Projekt grantowy e-Tuchów w ramach projektu „Cyfrowa gmina”" - ZP – 271- 9/2022 Zamówienia Publiczne 2022-07-13 14:04:27 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
607319 IID.271.6.2022.MM Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku ”Ośrodka Zdrowia” wraz zagospodarowaniem działki nr 804 i 805 w Siedliskach Zamówienia Publiczne 2022-05-17 10:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to