Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
737664 2023/BZP 00126220 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap V” - ZP – 271- 4/2023 Zamówienia Publiczne 2023-03-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
724051 2023/BZP 00080799/01 „Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych” - ZP-271-3/2023 Zamówienia Publiczne 2023-03-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
734405 IID.271.2.2023.MM Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zadania pn. „Przebudowa utwardzeń terenu małego placu targowego w Tuchowie wraz z przebudową budynku toalety publicznej z wewnętrznymi instalacjami, budową małej architektury, ogrodzenia do wysokości poniżej 2,2 m, a także budowa infrastruktury technicznej” Zamówienia Publiczne 2023-03-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
722987 2023/BZP 00076474/01 „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie” - ZP – 271- 2/2023 Zamówienia Publiczne 2023-02-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
717906 2023/BZP 00045534/01 „Projekt grantowy e-Tuchów w ramach projektu „Cyfrowa gmina”” - ZP – 271- 1/2023 Zamówienia Publiczne 2023-02-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
726707 IID.271.1.2023.KK Wykonanie dokumentacji projektowo‐kosztorysowej do zadania pn. „Modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie” Zamówienia Publiczne 2023-02-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
710695 2022/BZP 00522729/01 "Przebudowa istniejącego stropu Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w Domu Kultury w Tuchowie" - ZP – 271-21/2022 Zamówienia Publiczne 2023-01-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
705030 2022/BZP 00493544 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap IV - PONOWIONY” ZP – 271- 20/2022 Zamówienia Publiczne 2022-12-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
691127 2022/BZP 00442642/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap IV” - ZP – 271- 18/2022 Zamówienia Publiczne 2022-12-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
692354 2022/BZP 00446865/01 "Dostawa 64 sztuk laptopów w ramach „Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”" - ZP – 271- 19/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
687938 2022/BZP 00432547/01 „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie” - ZP – 271- 17/2022 Zamówienia Publiczne 2022-11-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
636330 2022/BZP 00242410/01 "Projekt grantowy e-Tuchów w ramach projektu „Cyfrowa gmina”" - ZP – 271- 9/2022 Zamówienia Publiczne 2022-07-13 14:04:27 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
607319 IID.271.6.2022.MM Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku ”Ośrodka Zdrowia” wraz zagospodarowaniem działki nr 804 i 805 w Siedliskach Zamówienia Publiczne 2022-05-17 10:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to