Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00242410/01 "Projekt grantowy e-Tuchów w ramach projektu „Cyfrowa gmina”" - ZP – 271- 9/2022

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 06-07-2022 15:26:00
Placing offers : 13-07-2022 14:04:27
Offers opening : 15-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Postępowanie wprowadziła: Karolina Kuś

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2022 BZP 00242410 01 z dnia 2022-07-06.pdf pdf 135.07 2022-07-06 15:26:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia _ ZP_271_9_2022.pdf pdf 412.45 2022-07-06 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ _ formularz ofertowy.docx docx 73.86 2022-07-06 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2a DO SWZ _OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE.docx docx 69.05 2022-07-06 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2b DO SWZ _OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW.docx docx 62.12 2022-07-06 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 138.77 2022-07-06 15:26:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz dostaw.odt odt 47.6 2022-07-06 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ _ grupa kapitałowa.docx docx 62.87 2022-07-06 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ _PROJEKT UMOWY.docx docx 152.01 2022-07-06 15:32:33 Proceeding
pismo_pytania_i_odpowiedzi_ZP_271_9_2022.pdf pdf 176.63 2022-07-07 15:45:05 Public message
Ogłoszenie nr 2022 BZP 00244697 01 z dnia 2022-07-07.pdf pdf 36.39 2022-07-07 15:47:40 Public message
pismo_zmiana ogłoszenia_ZP_271_9_2022.pdf pdf 145.33 2022-07-07 15:47:40 Public message
zm. nr 1_Specyfikacja Warunków Zamówienia _ ZP_271_9_2022.pdf pdf 412.59 2022-07-07 15:47:40 Public message
zm. nr 1_Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 139.53 2022-07-07 15:47:40 Public message
ZP_271_9_2022_pismo_unieważnienie.pdf pdf 210.84 2022-07-13 14:02:32 Public message
Ogłoszenie nr 2022 BZP 00265374 01 z dnia 2022-07-19.pdf pdf 53.25 2022-07-19 10:36:48 Public message

Announcements

2022-07-19 10:36 Zamówienia Publiczne OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie nr 2022 B [...].pdf

2022-07-15 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 403 220,00 zł brutto
2022-07-13 14:04 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZP_271_9_2022_pismo_ [...].pdf

2022-07-07 15:47 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w treści SWZ oraz ogłoszenia nr 2022/BZP 00242410/01 z dnia 2022-07-06 UWAGA! Zmianie ulega m.in. termin składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie nr 2022 B [...].pdf

pismo_zmiana ogłosze [...].pdf

zm. nr 1_Specyfikacj [...].pdf

zm. nr 1_Załącznik n [...].docx

2022-07-07 15:45 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania:

pismo_pytania_i_odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 617