Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
465565 TI. 221.21.2021.AW TI.221. 22.2021.AW TI.221.23.2021.AW TI. 221.28.2021.AW Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy (wymiany) i budowy przewodów wodociągowych wraz z przyłączami w Toruniu. Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-18 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Service Go to
466756 TI.221.02.2021.JG Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy bazy Wydziału Eksploatacji Sieci Wod - Kan Spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
468655 FZ.38.116.2021TK Sprzedaż środków trwałych ( samochód ciężarowy KIA, agregat prądotwórczy) w 2021r. Dział Zakupów 2021-06-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
463245 TI.221.03.2021.JG Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stopnia wodnego na rzece Drwęca w m. Lubicz zgodnie z art.62. ust.1 pkt.1) ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. dz.u. z 2020 r. poz.1333 Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
437750 Sprzedaż materiałów zbędnych w 2021 r.- ceny atrakcyjne, do negocjacji. Dział Zakupów 2021-06-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
464687 TI.221.04.2021.JG Wykonanie robót remontowych wynikających z okresowych przeglądów obiektów budowlanych w 2020 r. Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-30 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
463207 TI.221.05.2020.JG Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. zgodnie z art.62. ust.1 pkt.1) ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. dz.u. z 2020 r. poz.1333 Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
410644 TFSIII.38.Z-15/U.2016 Kontrakt Z-15/U Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-12/W "Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap", Kontraktu Z-13/W "Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap" i Kontraktu Z-14/W "Modernizacja kolektora C w Toruniu" Zespół ds. Realizacji Projektów FS 2021-07-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
410534 TFSIII.38.Z-14/W.2016 Kontrakt Z-14/W Modernizacja kolektora C Zespół ds. Realizacji Projektów FS 2021-07-13 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409666 TFSIII.38.Z-13/W.2016 Kontrakt Z-13/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap Zespół ds. Realizacji Projektów FS 2021-07-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
464294 TI.221.19.2021.AW Modernizacja przepompowni ścieków PS-3 przy ul. Nieszawskiej, przepompowni ścieków PS-7 przy ul. Turystycznej oraz przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Wiśniowieckiego w Toruniu. Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-14 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
460205 TI.221.02.2006.AW (16 fragmentów) Budowa szesnastu fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej, tzw. odgałęzień bocznych Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-11 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
459619 Budowa sieci wodociągowej w ul. Przybyszewskiego w Toruniu Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-07 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
463619 Sprzedaż UŹYWANYCH monitorów do komputerów W CENIE 15,00 zł. netto za szt.- upłynnienia. Dział Zakupów 2021-06-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
453188 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-21 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
458786 FZ.38.105.2021.WW. Wycena wartości dzierżawionego gruntu (część dz.828/2 obr.66 Toruń). Dział Zakupów 2021-05-19 13:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
450346 Modernizacja Stacji Wodociągowej „Czerniewice” w Toruniu Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-17 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
452612 TI.221.12.2020.AW Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. PCK w Toruniu, na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Młodzieżowej Wydział Inwestycji i Remontów 2021-05-14 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
452983 FZ.38.95.2021TK Dostawa kompletnej fabrycznie nowej pompy ST 125/320 ,18,5 kW,3000 obr./min do tłoczni ścieków w 2021 r. Dział Zakupów 2021-05-07 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
453034 FZ.38.98.2021TK Okresowe badadanie sprzętu dielektrycznego w roku 2021. Dział Zakupów 2021-05-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
429969 FZ.38.54.2021TK Dostawa haków Scorpion Typ WS 10 produkcji KAN POL. Dział Zakupów 2021-03-02 10:34:09 Zapytanie ofertowe Supply Go to
428987 FZ.38.50.2021TK Dostawa przewodu zasilającego HCR do pompy FLYGT 37 kW nr 3202.180-Q510063 w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą w 2021 r. Dział Zakupów 2021-03-02 08:49:07 Zapytanie ofertowe Supply Go to
230702 Budowa systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z gminy Łubianka do systemu kanalizacyjnego miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów 2019-06-17 15:22:11 - - Go to
189951 Nadzór kotłowni gazowych oraz coroczne przeprowadzanie przeglądów i konserwacji urządzeń wraz z okresowa kontrolą szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w okresie 36 miesięcy. Dział Zakupów 2019-01-25 12:00:00 - - Go to
170546 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi KS w ul. LIPNOWSKIEJ w Toruniu” Wydział Inwestycji i Remontów 2018-11-20 10:00:00 - - Go to
146911 Dostawa zawóru klapowego zwrotnego międzykołnierzowego DN250 . Dział Zakupów 2018-07-24 10:00:00 - - Go to
138167 Dostawa pierścienia klinowego o zmiennym kącie DN 200 Dział Zakupów 2018-06-08 09:00:00 - - Go to
118867 Dostawa haków nieiskrzacych do włazów. Dział Zakupów 2018-02-22 12:00:00 - - Go to
107884 Odbiór odpadów i odpadów technologicznych przez okres 12 miesięcy Dział Zakupów 2017-12-08 11:00:00 - - Go to
101456 Dostawa : LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE . Dział Zakupów 2017-10-30 11:00:00 - - Go to