Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
485555 FZ.38.147.2021MK Dostawa sterowników i podzespołów TSX Micro w 2021r. Dział Zakupów 2021-07-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
480791 FZ.38.138.2021.TK Dostawa i montaż pompy diagonalnej w pompowni I stopnia na terenie Stacji Wodociągowej „Drwęca – Jedwabno” w miejscowości Jedwabno w Gminie Lubicz Dział Zakupów 2021-07-29 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
480826 FZ.38.132.2021.AJ Dostawa ładowarki kołowej dla gospodarki osadowej z łyżką o pojemności minimum 3,5 m3 z dokręcanym lemieszem i widłami Dział Zakupów 2021-08-02 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
483357 FZ.38.137.2021.AJ Dostawa fabrycznie nowych części eksploatacyjnych do wirówek dekantacyjnych zainstalowanych w Stacji Mechanicznego Odwadnia Osadu (SMOO) i/lub taśmy do Instalacji Termicznej Przeróbki Osadu ( ITPO) Dział Zakupów 2021-08-03 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
486555 FZ.38.148.2021.WW. Dostawa samochodów o napędzie elektrycznym. Dział Zakupów 2021-08-04 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
486589 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Na Zapleczu w Toruniu. 2. Przebudowa przyłącza wodociągowego w ul. Podgórskiej w Toruniu. 3. Budowa sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ceglanej w Toruniu. Wydział Inwestycji i Remontów 2021-08-05 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
486860 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w rejonie ul. Szosa Bydgoska i Pera Jonssona w Toruniu Wydział Inwestycji i Remontów 2021-08-06 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
486891 Budowa kanalizacji ogólnospławnej na potrzeby schroniska dla zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu Wydział Inwestycji i Remontów 2021-08-09 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
485246 Budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu Wydział Inwestycji i Remontów 2021-08-09 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
487481 TI.221.07.2021.JG Remont koryta pompy ślimakowej nr 1 - Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu Wydział Inwestycji i Remontów 2021-08-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
479399 FZ.38.114.2021.WW. Dostawa stacji ładowania do samochodów o napędzie elektrycznym. Dział Zakupów 2021-07-23 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
485164 FZ.38.150.2021TK Dostawa fabrycznie nowej przenośnej lodówko-zamrażarki DOMETIC CFX3 100 kompresorowej 12V 24V 240V. Dział Zakupów 2021-07-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
475018 TI.221.06.2021.JG Remont koryta pompy slimakowej nr 1- Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu Wydział Inwestycji i Remontów 2021-07-09 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
410610 TFSIII.38.Z-12/W.2016 Kontrakt Z-12/W Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków - II etap Zespół ds. Realizacji Projektów FS 2021-07-08 14:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409666 TFSIII.38.Z-13/W.2016 Kontrakt Z-13/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap Zespół ds. Realizacji Projektów FS 2021-07-08 14:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
410534 TFSIII.38.Z-14/W.2016 Kontrakt Z-14/W Modernizacja kolektora C Zespół ds. Realizacji Projektów FS 2021-07-08 14:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
410644 TFSIII.38.Z-15/U.2016 Kontrakt Z-15/U Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-12/W "Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu - II etap", Kontraktu Z-13/W "Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap" i Kontraktu Z-14/W "Modernizacja kolektora C w Toruniu" Zespół ds. Realizacji Projektów FS 2021-07-08 14:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
472208 FZ.38.109.2021.WW. Dostawa samochodów o napędzie elektrycznym. Dział Zakupów 2021-07-08 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
463207 TI.221.05.2020.JG Przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. zgodnie z art.62. ust.1 pkt.1) ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. dz.u. z 2020 r. poz.1333 Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
464687 TI.221.04.2021.JG Wykonanie robót remontowych wynikających z okresowych przeglądów obiektów budowlanych w 2020 r. Wydział Inwestycji i Remontów 2021-06-30 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
429969 FZ.38.54.2021TK Dostawa haków Scorpion Typ WS 10 produkcji KAN POL. Dział Zakupów 2021-03-02 10:34:09 Zapytanie ofertowe Supply Go to
428987 FZ.38.50.2021TK Dostawa przewodu zasilającego HCR do pompy FLYGT 37 kW nr 3202.180-Q510063 w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą w 2021 r. Dział Zakupów 2021-03-02 08:49:07 Zapytanie ofertowe Supply Go to
230702 Budowa systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z gminy Łubianka do systemu kanalizacyjnego miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów 2019-06-17 15:22:11 - - Go to
189951 Nadzór kotłowni gazowych oraz coroczne przeprowadzanie przeglądów i konserwacji urządzeń wraz z okresowa kontrolą szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w okresie 36 miesięcy. Dział Zakupów 2019-01-25 12:00:00 - - Go to
170546 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi KS w ul. LIPNOWSKIEJ w Toruniu” Wydział Inwestycji i Remontów 2018-11-20 10:00:00 - - Go to
146911 Dostawa zawóru klapowego zwrotnego międzykołnierzowego DN250 . Dział Zakupów 2018-07-24 10:00:00 - - Go to
138167 Dostawa pierścienia klinowego o zmiennym kącie DN 200 Dział Zakupów 2018-06-08 09:00:00 - - Go to
118867 Dostawa haków nieiskrzacych do włazów. Dział Zakupów 2018-02-22 12:00:00 - - Go to
107884 Odbiór odpadów i odpadów technologicznych przez okres 12 miesięcy Dział Zakupów 2017-12-08 11:00:00 - - Go to
101456 Dostawa : LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE . Dział Zakupów 2017-10-30 11:00:00 - - Go to