Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
892506 2024/BZP 00216057 „Dostawa karetki sanitarnej typu „B” wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” Karol Jędraszak 2024-03-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
886264 2024/BZP 0099351 „Dostawa wraz z montażem i przekazaniem do eksploatacji systemu parkingowego” - SA-381-2/24 Ewelina Pasternak 2024-03-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
894487 2024/BZP 00222951/01 Wymiana dźwigu w budynku C Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi (SA-381-4/24) Ewelina Pasternak 2024-03-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892759 112499-2024 Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w pomieszczeniach znajdujących się na SOR w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji” (SA-381-3/24) Ewelina Pasternak 2024-03-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
884987 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na przebudowę Centralnej Sterylizatorni „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. (005Z/2024) Ewelina Pasternak 2024-02-15 10:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
872569 15610-2024 Zakup i dostawa zestawu aparatów ultrasonograficznych w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji” (SA-381-1/24) Ewelina Pasternak 2024-02-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
879371 003Z/2024 Zakup odcynników , standardów, kontroli do systemu analitycznego w skład którego wchodzi przystawka do analizy glukozy oraz przystawka do analizy właściwosci fizykotechnicznych moczu wraz z dzierżawą aparatów 003Z/2024 Karol Jędraszak 2024-02-05 10:00:00 Zapytanie o informację Supply Go to
866883 773646-2023 Zakup i dostawa zestawu aparatury rentgenowskiej w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji” (SA-381-24/23) Ewelina Pasternak 2024-01-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
872494 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na przebudowę Centralnej Sterylizatorni „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. (001Z/2024) Ewelina Pasternak 2024-01-18 10:00:00 Zapytanie o informację Service Go to
869951 2024/BZP 00003902 Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych (SA-381-23/23) Ewelina Pasternak 2024-01-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
867637 2023/BZP 00566650 Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych - w tym odpadów medycznych SA-381-25/23 Karol Jędraszak 2024-01-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
866346 2023/BZP 00559569 Obsługa centrali telefonicznej, portierni, parkingu oraz ochrona obiektów Zamawiającego (SA-381-22/23) Karol Jędraszak 2024-01-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
847276 691622-2023 Dostawa implantów ortopedycznych - SA-381-19/23 Karol Jędraszak 2023-12-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
848777 2023/BZP 00497779 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania INFOMEDICA i AMMS - SA-381-20/23 Karol Jędraszak 2023-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
465008 Dostawa elementów infrastruktury sieci komputerowej Karol Jędraszak 2021-06-10 10:33:00 - Supply Go to