Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 0099351 „Dostawa wraz z montażem i przekazaniem do eksploatacji systemu parkingowego” - SA-381-2/24

Deadlines:
Published : 09-02-2024 11:56:00
Placing offers : 05-03-2024 10:00:00
Offers opening : 05-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie - parking 2024.pdf pdf 109.69 2024-02-09 11:56:00 Proceeding
SWZ - parking 2024 ostateczna.docx docx 160.27 2024-02-09 11:56:00 Proceeding
Ogłoszenie parking modyfikacja.pdf pdf 37.47 2024-02-16 13:48:58 Public message
Odpowiedzi na pytania parking 2023.docx docx 187.75 2024-02-16 13:48:58 Public message
SWZ - parking 2024 po modyfikacji.docx docx 160.37 2024-02-16 13:48:58 Public message
Odpowiedzi na pytania - parking.pdf pdf 97.24 2024-02-21 10:05:36 Public message
Modyfikacja SWZ - zmiana terminu.pdf pdf 87.88 2024-02-27 13:07:53 Public message
SWZ - parking 2024 po modyfikacji II.docx docx 160.53 2024-02-27 13:07:53 Public message
Zmaina ogłoszenia parking 27.02.24.pdf pdf 37.45 2024-02-27 13:07:53 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 171.19 2024-03-01 12:22:53 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 171.19 2024-03-01 12:24:34 Public message

Announcements

2024-03-01 12:25 Karol Jędraszak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-03-01 12:22 Karol Jędraszak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-02-27 13:07 Karol Jędraszak Modyfikacja SWZ - zmiana terminu otwarcia

Modyfikacja SWZ - zm [...].pdf

SWZ - parking 2024 [...].docx

Zmaina ogłoszenia pa [...].pdf

2024-02-21 10:05 Karol Jędraszak odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-02-16 13:48 Karol Jędraszak Zmiana terminu składania ofert. W załączeniu Ogłoszenie o zmianie terminu, SWZ z modyfikacjami, odpowiedz na pytanie odnośnie terminu składania ofert

Ogłoszenie parking m [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].docx

SWZ - parking 2024 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 894