Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00216057 „Dostawa karetki sanitarnej typu „B” wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji”

Deadlines:
Published : 23-02-2024 09:40:00
Placing offers : 01-03-2024 10:00:00
Offers opening : 01-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie karetka.pdf pdf 100.33 2024-02-23 09:40:00 Proceeding
SWZ - karetka 2024. 02.21.docx docx 128.33 2024-02-23 09:40:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania karetka 2.pdf pdf 232.04 2024-02-28 09:57:58 Public message
Odpowiedzi na pytania karetka 1.pdf pdf 661.3 2024-02-28 09:57:58 Public message
Informacja z sesji otwarcia (2).pdf pdf 59.16 2024-03-01 14:19:18 Public message
unieważnienie o.pdf pdf 276.47 2024-03-05 13:25:39 Public message
Listownik - zawiadmienie o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania - karetka 2024.doc doc 220 2024-03-12 07:43:39 Public message

Announcements

2024-03-12 07:44 Karol Jędraszak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne:
art. 255 ust. 3 ustawy PZP

Listownik - zawiadmi [...].doc

2024-03-05 13:25 Karol Jędraszak Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

unieważnienie o.pdf

2024-03-01 14:19 Karol Jędraszak Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2024-03-01 10:00 Buyer message Zamówienie podstawowe - 294 170,00 zł. net
2024-02-28 09:57 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 350