Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
725521 03/2023/ZP Zakup 10 rolet zewnętrznych wraz z montażem Filip Szulc 2023-02-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
667886 08/2022/ZP Remont podjazdu i schodów w budynku administrowanym przez "Śródmieście" Sp. z o.o. Filip Szulc 2022-10-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
667246 07/2022/ZP Drobne naprawy instalacyjno-hydrauliczne Filip Szulc 2022-09-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
657567 05/2022/ZP Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania dróg dla Tyskich Hal Targowych wraz z uzgodnieniem projektu na połączeniu z drogami publicznymi Filip Szulc 2022-09-12 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640820 04/2022/ZP Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach Filip Szulc 2022-07-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
629550 03/2022/ZP Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowo administracyjnym przy al Piłsudskiego 12 w Tychach Filip Szulc 2022-06-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
425343 01/02/2021 Obsługa konserwacyjna i całodobowe pogotowie techniczne Karolina Langer 2021-03-11 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
405444 „Obsługa informatyczna oraz pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznej i Administratora Systemu Monitoringu w „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach Ewelina Juchcińska 2020-12-18 09:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
404574 „Wykonanie projektu i dokumentacji techniczno- kosztorysowej Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) dla obiektu handlowego Tyskie Hale Targowe w Tychach”. Ewelina Juchcińska 2020-12-16 14:11:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
399584 Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku biurowo-usługowym przy al. Piłsudskiego 12 oraz w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy al. Niepodległości 32, zgodnie z projektami Ewelina Juchcińska 2020-12-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720872 01/2023/ZP Kompleksowe utrzymanie czystości terenów zewnętrznych i wewnętrznych Targowiska Miejskiego w Tychach Filip Szulc 2023-02-06 09:50:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
721222 02/2023/ZP Działalności dziennikarska dla portalu tychy.pl i tygodnika Twoje Tychy Filip Szulc 2023-02-06 10:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
709533 09/2022/ZP Dystrybucja Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy Filip Szulc 2023-02-06 09:53:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
658859 06//2022/ZP Usługa zimowego utrzymania obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o., Filip Szulc 2022-09-12 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
637881 Sprzedaż adresacji IP Filip Szulc 2022-09-01 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
617275 02/2022/ZP Pokos trawy wraz z jej wywozem i utylizacją, na terenach należących do zasobów „Śródmieście” Sp. z o.o. Filip Szulc 2022-06-01 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
584863 1/11/22/ZP Bieżąca konserwacja oraz całodobowe pogotowie techniczne w pełnym zakresie wraz z zabezpieczeniem miejsca wystąpienia awarii i stwierdzeniem przyczyn awarii w obrębie obiektów Zamawiającego Filip Szulc 2022-03-24 13:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
514930 03/09/2021 Usługa zimowego utrzymania obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o., Filip Szulc 2021-11-01 08:33:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
491994 01/2021/DNZ OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ MODERNIZACJI OBIEKTÓW TYSKICH HAL TARGOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WIZUALIZACJĄ 3D ORAZ PROGRAMEM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8 W TYCHACH Filip Szulc 2021-08-12 13:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
484725 01/2021/OP/ON Zaproszenie do udziału w postępowaniu "Kompleksowe utrzymanie czystości" Filip Szulc 2021-07-27 10:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to