Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
741920 Z/IPP/7/23 Opracowanie dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego, projektu planu zagospodarowania terenu, projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie oraz budowie nowej windy w budynku Szpitala - POWTÓRKA Zamówienia Publiczne 2023-03-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
740607 ZP/RM/3/23 Dostawa rękawiczek medycznych Zamówienia Publiczne 2023-03-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
740728 ZP/OK/4/23 Odbiór odpadów komunalnych z jednostek SPZOZ w Węgrowie Zamówienia Publiczne 2023-03-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
737570 Z/PR/6/23 Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych Zamówienia Publiczne 2023-03-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
737540 Z/SC/5/23 Dostawa środków czystościowych i gospodarczych Zamówienia Publiczne 2023-03-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
733430 Z/IPP/4/23 Opracowanie dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego, projektu planu zagospodarowania terenu, projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie oraz budowie nowej windy w budynku Szpitala Zamówienia Publiczne 2023-03-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
727412 Z/SJ/3/23 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Zamówienia Publiczne 2023-02-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
725113 Z/RO/2/23 Remont instalacji elektrycznej w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ostrówku Zamówienia Publiczne 2023-02-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
719596 ZP/RU1/23 Utwardzenie terenu przy budynku Przychodni Rejonowej w Łochowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (likwidacja barier) Zamówienia Publiczne 2023-02-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
714970 ZP/PI/2/23 Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz płynów infuzyjnych Zamówienia Publiczne 2023-01-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
606883 ZP/L/5/22 Dostawa leków Zamówienia Publiczne 2022-05-11 08:27:13 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
323343 Dostawa leków ZP/L/3/20 Zamówienia Publiczne 2020-05-11 08:49:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
328565 Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP/SD/4/20 Zamówienia Publiczne 2020-04-27 08:47:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to