Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
851196 Wycinka drzew wraz z karczowaniem terenu na działce zlokalizowanej w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej Michał Linek 2023-11-28 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
814762 PR-02/08/2023 Najem długoterminowy samochodu osobowego w okresie 36 miesięcy Michał Linek 2023-09-14 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
782916 04/2023/SIM Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą – Chorzów ul. Michałkowicka, dz. nr 270/6 - ETAP I Michał Linek 2023-07-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
747750 03/2023/SIM Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania pn. :”Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa” Michał Linek 2023-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
730059 02/2023/SIM Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131 Michał Linek 2023-04-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
720252 01/2023/SIM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej Michał Linek 2023-02-06 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
661795 NADZÓR INWESTORSKI WARIANT 1 – ROZLICZENIE BUDOWY KOSZTORYSEM POWYKONAWCZYM Michał Linek 2022-09-16 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
661796 NADZÓR INWESTORSKI WARIANT 2 – ROZLICZENIE BUDOWY - RYCZAŁT Michał Linek 2022-09-16 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
655776 NADZÓR INWESTORSKI WARIANT 1 – ROZLICZENIE BUDOWY KOSZTORYSEM POWYKONAWCZYM Michał Linek 2022-09-08 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
655787 NADZÓR INWESTORSKI WARIANT 2 – ROZLICZENIE BUDOWY - RYCZAŁT Michał Linek 2022-09-08 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings