Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/2023/SIM Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131

Deadlines:
Published : 24-02-2023 13:15:00
Placing offers : 06-04-2023 10:00:00
Offers opening : 06-04-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik 1 -projektowane postanowienia umowy_finalna.pdf pdf 6754.76 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 2 - formularz ofertowy.docx docx 30.45 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 4 - oświadczenie z art. 7 ust. 1 oraz 5k Wykonawcy_Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 25.95 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 5 - oświadczenie z art. 7 ust. 1 oraz 5k podmiotu trzeciego.docx docx 24.33 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 6 - oświadczenie o aktualności - wykonawca.docx docx 24.97 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 7 - oświadczenie o aktualności - podmiot trzeci.docx docx 24.42 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 8 - wzór wykazu robót budowlanych.docx docx 25.31 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 9 - wzór wykazu osób.docx docx 27.5 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 10 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 24.64 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 11 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 1 pzp).docx docx 26.2 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 13 - RODO.docx docx 24.35 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 16 do SWZ - Wymagania ubezpieczeniowe dla realizacji inwestycji.pdf pdf 147.99 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
zał_15_Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.xlsx xlsx 34.65 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf pdf 1732.98 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
SIM SWZ - roboty budowlane TG.pdf pdf 714.53 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 12 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 pzp).docx docx 24.84 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik_14_ dokumentacja projektowa.zip zip 309317.1 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
załącznik 3 - oświadczenie JEDZ_ost_.doc doc 451 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
2023-OJS040-117448-pl.pdf pdf 159.73 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
Załącznik_17_Tarnowskie Góry_wyposażenie i wykończennie.pdf pdf 115.55 2023-02-24 13:15:00 Proceeding
2023-OJS109-340604-pl.pdf pdf 108.33 2023-06-09 16:47:10 Public message
załącznik 1 -projektowane postanowienia umowy_zmiana 1.pdf pdf 430.53 2023-03-13 11:22:24 Public message
pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 225.39 2023-03-13 11:22:24 Public message
Załącznik 17 -Tarnowskie Góry wyposażenie i wykończenie_zmiana_1.pdf pdf 446.35 2023-03-13 11:22:24 Public message
!pytania i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 656.89 2023-03-20 14:41:05 Public message
2023-OJS056-165693-pl.pdf pdf 65.82 2023-03-20 14:41:05 Public message
SIM SWZ - roboty budowlane TG-zmiana_1.pdf pdf 468.35 2023-03-20 14:41:05 Public message
SIM_ZAGOSPODAROWANIE_WYKONAWCZY_fix.dwg dwg 4518.91 2023-03-20 14:41:05 Public message
TG_rysunki.zip zip 11287.78 2023-03-20 14:41:05 Public message
TOM_INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE.ZIP ZIP 2791.08 2023-03-20 14:41:05 Public message
Załącznik 17 -Tarnowskie Góry wyposażenie i wykończenie_zmiana_2.pdf pdf 143.57 2023-03-20 14:41:05 Public message
zestawienia IS.zip zip 1643.91 2023-03-20 14:41:05 Public message
pytania i odpowiedzi nr 3.pdf pdf 409.06 2023-03-23 18:57:01 Public message
zmiana SWZ_30.03.2023.pdf pdf 129.32 2023-03-30 12:00:16 Public message
zestawienia_IS_uzupełnienie.zip zip 392.84 2023-03-30 12:00:16 Public message
Budynek_1_PBL-B1-IS-04.zip zip 2746.34 2023-03-30 12:00:16 Public message
2023_04_06_informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 02_2023_SIM.pdf pdf 210.01 2023-04-06 11:18:11 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 155.34 2023-05-08 11:30:12 Public message
Uchwała w sprawie kwoty na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 152.83 2023-04-06 10:00:00 Public message

Announcements

2023-06-09 16:47 Michał Linek Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Dz.U./S S109
08/06/2023
340604-2023-PL

2023-OJS109-340604-p [...].pdf

2023-05-08 11:30 Michał Linek Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazujemy zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z wyrazami szacunku

Michał Linek

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-04-06 11:18 Michał Linek Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączniku udostępnia informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr 02/2023/SIM.

z wyrazami szacunku
Michał Linek

2023_04_06_informacj [...].pdf

2023-04-06 10:00 Buyer message Działając w oparciu o art. 201 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z ogłoszeniem postępowania dla zamówienia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131” nr postępowania: 02/2023/SIM, Zarząd Spółki postanawia przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji kwotę: 52.000.000,00 zł brutto

Uchwała w sprawie kw [...].pdf

2023-03-30 12:00 Michał Linek Szanowni Państwo!
Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, poprzez zmianę załącznika nr 14 do SWZ.

Z poważaniem
Michał Linek

zmiana SWZ_30.03.202 [...].pdf

zestawienia_IS_uzupe [...].zip

Budynek_1_PBL-B1-IS- [...].zip

2023-03-23 18:57 Marta Byczkowska Szanowni Państwo, Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy PZP udziela wyjaśnień na zadane w toku postępowania pytania.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-03-20 14:41 Michał Linek Szanowni Państwo,
Zamawiający, działając zgodnie: - z art. 135 ust.2 Ustawy PZP udziela wyjaśnień na zadane w toku postępowania pytania.
Dołączone do postępowania:
1. SIM SWZ - roboty budowlane TG_zmiana 1
2. Załącznik 17 Tarnowskie Góry wyposażenie i wykończenie – zmiana 2
3. zestawienia IS.zip
4. TOM_INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE.ZIP TG_rysunki.zip
5. PZT w formacie *.dwg: SIM_ZAGOSPODAROWANIE_WYKONAWCZY_fix.dwg
6. TG_rysunki.zip
7. Ogłoszenie zmiany w Dz. Urzędowym UE plik pn: 2023-OJS056-165693-pl.pdf
8. !pytania i odpowiedzi nr 2.pdf

Z wyrazami szacunku
Michał Linek

!pytania i odpowiedz [...].pdf

2023-OJS056-165693-p [...].pdf

SIM SWZ - roboty bud [...].pdf

SIM_ZAGOSPODAROWANIE [...].dwg

TG_rysunki.zip

TOM_INSTALACJE SANIT [...].ZIP

Załącznik 17 -Tarnow [...].pdf

zestawienia IS.zip

2023-03-13 11:22 Michał Linek Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając zgodnie:
- z art. 135 ust.2 Ustawy PZP udziela wyjaśnień na zadane w toku postępowania pytania,
- z art. 137 ust. 1 Ustawy PZP, dokonuje zmiany treści SWZ.

Dodane do postępowania dokumenty:
- załącznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy - zmiana1,
- załącznik nr 17 - Tarnowskie Góry wyposażenie i wykończenie mieszkań_zmiana_1,
- pytania i odpowiedzi nr 1.

z poważaniem
Michał Linek

załącznik 1 -projekt [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik 17 -Tarnow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3303