Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
645716 WO.272.2.2.2022 Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wydział Organizacyjny 2022-09-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
647018 WK.272.1.2022 Holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Giżyckiego Wydział Komunikacji 2022-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
615163 WO.272.2.1.2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. grupa taryfowa G Wydział Organizacyjny 2022-05-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
614298 WG.272.8.2022 Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej – etap II Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2022-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
583764 WO.272.3.18.2022 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji. Wydział Organizacyjny 2022-03-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
572315 WO.272.3.15.2022 Dostawa tuszy i tonerów do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Wydział Organizacyjny 2022-02-21 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
566613 WO.272.3.9.2022 Dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Wydział Organizacyjny 2022-02-07 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
563307 WSO.272.1.2022 „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego" Wydział Spraw Obywatelskich 2022-01-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
561672 WO.272.3.4.2022 Dostawa artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Wydział Organizacyjny 2022-01-21 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
556264 PZOSiPO.241.4.2021 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11- 500 Giżycko. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 2022-01-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
529549 PZOSiPO.241.2.2021 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11- 500 Giżycko. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 2021-12-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings