Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.272.2.3.2022 Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Anna Bykowska
Starostwo Powiatowe w Giżycku Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 16-09-2022 11:08:00
Placing offers : 30-11-2022 11:00:00
Offers opening : 30-11-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS179-504099-pl-1.pdf pdf 189.16 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8221.94 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 292.5 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 266 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 43.85 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.docx docx 57.26 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 55 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.49 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.38 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 28.84 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 27.93 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 171.84 2022-09-16 11:08:00 Proceeding
odpowiedź Zamawiającego na pytania.pdf pdf 2482.23 2022-10-05 14:32:52 Public message
odpowiedź Zamawiajacego.pdf pdf 809.45 2022-10-18 14:52:46 Public message
ogłoszenie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 117.04 2022-10-21 09:24:57 Public message
zmiana terści SWZ.pdf pdf 727.97 2022-10-21 09:24:57 Public message
II ogłoszenie o zmianie treśći SWZ.pdf pdf 116.85 2022-10-26 09:19:48 Public message
II zmiana treści SWZ.pdf pdf 724.06 2022-10-26 09:19:48 Public message
III ogłoszenie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 117.54 2022-11-02 09:07:23 Public message
III zmiana treści SWZ.pdf pdf 716.67 2022-11-02 09:07:23 Public message
IV ogłoszenie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 117.54 2022-11-14 10:09:12 Public message
IV zmiana treści SWZ.pdf pdf 714.37 2022-11-14 10:09:12 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 140.02 2022-11-30 11:50:30 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 688.94 2022-12-01 14:25:47 Public message

Announcements

2022-12-01 14:25 Anna Bykowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-30 11:50 Anna Bykowska Działając na podstawie z art. 255 pkt. 1 i art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-11-30 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zadania pod nazwą „Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” zamierza przeznaczyć 26.400.899,00 zł net (32.473.105,77 zł brutto), z czego:
1. na część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów: 14.933.509,00 zł net (18.368.216,07 zł brutto).
2. na część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 11.467.390,00 zł net (14.104.889,70 zł brutto).
2022-11-14 10:09 Anna Bykowska Czwarta zmiana treści ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Termin składania ofert: 30 listopada 2022 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2022 r. godz. 11:05. Termin związania ofertą 27 lutego 2023 r.

IV ogłoszenie o zmia [...].pdf

IV zmiana treści SWZ [...].pdf

2022-11-02 09:07 Anna Bykowska Trzecia zmiana treści ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Termin składania ofert: 15 listopada 2022 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2022 r. godz. 11:05. Termin związania ofertą 12 lutego 2023 r.

III ogłoszenie o zmi [...].pdf

III zmiana treści SW [...].pdf

2022-10-26 09:19 Anna Bykowska Druga zmiana treści ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Termin składania ofert: 08 listopada 2022 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 08 listopada 2022 r. godz. 11:05. Termin związania ofertą 05 lutego 2023 r.

II ogłoszenie o zmia [...].pdf

II zmiana treści SWZ [...].pdf

2022-10-21 09:24 Anna Bykowska Zmiana treści ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Termin składania ofert: 27 października 2022 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 27 października godz. 11:05. Termin związania ofertą 24 stycznia 2023 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terści SWZ.pd [...].pdf

2022-10-21 09:19 Anna Bykowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-18 14:52 Anna Bykowska Odpowiedź Zamawiającego na pytania.

odpowiedź Zamawiajac [...].pdf

2022-10-05 14:32 Anna Bykowska Odpowiedź Zamawiającego na pytania.

odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 926