Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WG.272.8.2022 Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej – etap II

Piotr Czerep
Starostwo Powiatowe w Giżycku Department: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Deadlines:
Published : 18-05-2022 08:33:00
Placing offers : 25-05-2022 09:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie BZP.pdf pdf 128.3 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia WG.272.8.2022.pdf pdf 8408.22 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty WG.272.8.2022.doc doc 535 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków-WG.272.8.2022.doc doc 66 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie oddanie zasobów do dyspozycji-WG.272.8.2022.doc doc 50 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu oddającego zasoby o spełnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia-WG.272.8.2022.doc doc 67 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców składających ofertę wspólnie-WG.272.8.2022.doc doc 55 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt umowy WG.272.8.2022.pdf pdf 84.1 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie GK-WG.272.8.2022.docx docx 29.66 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji WG.272.8.2022.doc doc 59 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Wykaz usług-WG.272.8.2022.docx docx 31.57 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Wykaz osób-WG.272.8.2022.docx docx 30.23 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 12-Umowa_powierzenia_projekt.pdf pdf 84.63 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
Załączniknr 2-Opis przedmiotu zamówienia WG.272.8.2022.zip zip 148913.95 2022-05-18 08:33:00 Proceeding
odpowiedź Zamawiającego.pdf pdf 688.43 2022-05-19 12:33:52 Public message
odpowiedź 2 Zamawiajacego.pdf pdf 939.84 2022-05-20 09:52:45 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 613.5 2022-05-20 09:54:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 89.09 2022-05-25 14:46:42 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 82.42 2022-06-10 15:13:08 Public message

Announcements

2022-06-10 15:13 Piotr Czerep Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WG.272.8.2022

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-05-25 14:46 Piotr Czerep Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania WG.272.8.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na realizację niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 283 949,62 zł net (368 765,74 zł brutto).
2022-05-20 09:54 Piotr Czerep Modyfikacja treści SWZ

modyfikacja SWZ.pdf

2022-05-20 09:52 Piotr Czerep Odpowiedź Zmawiającego na zapytania do SWZ

odpowiedź 2 Zamawiaj [...].pdf

2022-05-19 12:33 Piotr Czerep Odpowiedź zamawiającego na zapytania do SWZ

odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 717