Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
438561 ZP-22/PGK/2021 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stawiec, gmina Milicz” Iga Pawlak 2021-03-31 12:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
427589 ZP-10/PGK/2021 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stawiec, gmina Milicz” Iga Pawlak 2021-03-05 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
421060 ZP-7/PGK/2021 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w ul. Ogrodowej w Sułowie, gmina Milicz” Iga Pawlak 2021-02-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
420655 ZP-9/PGK/2020 Dostawa pompy Flygt NP 3102.160 LT/421 wraz ze stopą sprzęgającą i dwoma górnymi łącznikami prowadnic Iga Pawlak 2021-02-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
411490 ZP-130/PN/PGK/2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Miliczu Iga Pawlak 2021-02-01 12:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
406515 ZP-128/PGK/2020 „Dostawa odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz artykułów BHP na lata 2021-2023” Iga Pawlak 2021-01-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
405451 ZP-123/PGK/2020 „Przeglądy, naprawa, opróżnianie i czyszczenie podczyszczalni wód deszczowych na terenie gmin Milicz i Żmigród w 2021 roku.” Iga Pawlak 2021-01-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
403563 ZP-119/PGK/2020 ”Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie” Iga Pawlak 2021-01-11 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
403614 ZP-121/PGK/2020 Swiadczenie usługi prania odzieży roboczej i ochronnej pracowników PGK ”Dolina Baryczy” Sp. z o.o. Iga Pawlak 2021-01-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
403740 ZP-122/PGK/2020 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (Kod CPV: 09.13.51.00-5) przeznaczonego do ogrzewania budynku socjalnego na Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 29, Iga Pawlak 2020-12-22 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings