Plan of proceedings for a year 2021

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krotoszyńskiej w Cieszkowie Construction work Basic mode - no negotiation 455000 - III quarter No Show content - 2021-02-03 09:49:12 2021-02-03 09:43:31
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. T.Kościuszki w Cieszkowie Construction work Basic mode - no negotiation 140000 - III quarter No Show content - 2021-02-03 09:58:52 2021-02-03 09:48:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 3-go Maja w miejscowości Sławoszowiece (EtapI) Construction work Basic mode - no negotiation 80000 - II quarter No Show content - 2021-02-03 09:52:44 2021-02-03 09:52:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stawno Construction work Basic mode - no negotiation 250000 - IV quarter No - - 2021-02-03 09:54:35 2021-02-03 09:54:35
Odbiór i utylizacja skratek, piasku z piaskowników oraz odpadów z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych Service Basic mode - no negotiation 230000 - II quarter No - - 2021-02-03 09:57:16 2021-02-03 09:57:16