Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Choose Name Description
Archeologia -
Czystość i porządek -
Doradztwo, konsulting i analizy -
Druk i poligrafia -
Energia i ciepło -
Geodezja i kartografia -
Gromadzenie danych i archiwizacja -
Hotele i restauracje -
Informatyka -
Maszyny i urządzenia specjalistycznego przeznaczenia -