Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
926882 Zakup z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego Joanna Kamińska 2024-05-22 14:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
928348 "Wesołe niedziele" Program animacji i atrakcji plenerowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji Martyna Oleśkiewicz 2024-06-03 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
922020 Dostawa materiałów biurowych Joanna Kamińska 2024-05-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
912260 Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim Dariusz Brzeziński 2024-04-11 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
910087 WPI.271.2.13.2024 WPI.271.2.13.2024 Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu pn.: Miejski żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim Anna Sobczyńska 2024-04-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
906179 Zakup 11 ławek na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego Julianna Borkowska 2024-03-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
902493 Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2030 Anna Sobczyńska 2024-03-20 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
900316 Opracowanie Prgoramu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy żłobka nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim Anna Sobczyńska 2024-03-15 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
898175 Uzupełnienie 16 szyb w wiatach przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego Julianna Borkowska 2024-03-11 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
892228 Wykonanie i montaż urządzeń sprawnościowych z drewna Robinii akacjowej na teren placu zabaw Julianna Borkowska 2024-02-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
892335 Wykonanie nawierzchni mineralno- żwirowej przy placu zabaw Julianna Borkowska 2024-02-27 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
890774 Dowóz na zajęcia szkolne dziecka z niepełnosprawnością z orzeczeniem oraz jego opiekuna Marta Więch 2024-02-23 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
903538 WPI.271.2.6.2024 Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu pn.: Miejski żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim Anna Sobczyńska 2024-04-03 13:23:01 Zapytanie ofertowe Service Go to
747325 Organizacja i obsługa konferencji w związku z realizacją projektu pn. ”InterRevita- Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji Anna Sobczyńska 2023-04-06 12:52:32 Zapytanie ofertowe Service Go to
515610 Sadzenie i zakup drzew na teren miasta oraz zakup niezbędnych przy nasadzeniach: ziemi, taśmy i palików Małgorzata Kiełbasińska 2021-10-01 12:50:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
299215 Projekt i skład elektroniczny miesięcznika Fakty Nowodworskie Aneta Pielach-Pierścieniak 2020-01-09 11:10:52 Zapytanie ofertowe Service Go to
271824 Wydruk druku informacyjnego- papieru do nakazów płatniczych, kopert samoklejących oraz papieru firmowego Monika Mużyło 2019-11-05 08:33:24 - Service Go to
185468 Skład elektroniczny oraz korekta interp.i ort. miesięcznika Fakty Nowodworskie Aneta Pielach-Pierścieniak 2019-01-10 10:05:00 - - Go to
153923 „Dostawa i montaż ogrodzenia betonowego cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim etap I ” Julianna Borkowska 2018-09-12 12:08:00 - - Go to
112739 Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego Monika Mużyło 2018-01-15 12:00:00 - - Go to
112004 Skład elektroniczny miesięcznika Aneta Pielach-Pierścieniak 2018-01-04 11:53:00 - - Go to
82164 Przebudowa chodnika przy ul. Sempołowskiej, utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Młodzieżowej Grzegorz Szmyt 2017-05-25 23:59:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
620561 04/2022 Zakup i dostawa defibrylatorów AED Paweł Hejna 2022-06-14 09:48:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to