Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
522788 Zakup i dostawa 4 hulajnóg elektrycznych oraz 1 deskorolki elektrycznej w ramach zadania "Zmień nawyki- chroń powietrze Dariusz Brzeziński 2021-10-25 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
517328 Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Bohaterów Modlina 47 Joanna Dąbkowska 2021-10-12 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
515842 „Sadzenie i zakup drzew na teren miasta oraz zakup niezbędnych przy nasadzeniach: ziemi, taśmy i palików” Małgorzata Kiełbasińska 2021-10-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
514464 Zaprojektowanie i druk książki "Nielegendy nowodworskie 2" Aneta Pielach-Pierścieniak 2021-10-06 10:35:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
515415 Zakup i dostawa soli drogowej oraz chlorku wapnia Agnieszka Grzelak 2021-10-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
511735 Zakup i dostawa komputera stacjonarnego do obsługi punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze Małgorzata Kiełbasińska 2021-09-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
512044 Zakup i dostawa soli drogowej oraz chlorku wapnia Agnieszka Grzelak 2021-09-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
510787 Naprawa dachu na budynku przy ul. Chryzantemy 1 Joanna Dąbkowska 2021-09-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
510792 Naprawa dachu na budynku przy ul. Gen Thommee 7 Joanna Dąbkowska 2021-09-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
510011 Utwardzenie istniejących miejsc postojowych na terenie dz. nr ewid. nr 23/236 obręb 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim Agnieszka Grzelak 2021-09-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
508362 Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Wojska Polskiego, Partyzantów, Okrzei, Przejazd, Malewicza, Bema, Sukienna, Chemików, Leśna Agnieszka Grzelak 2021-09-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
515610 Sadzenie i zakup drzew na teren miasta oraz zakup niezbędnych przy nasadzeniach: ziemi, taśmy i palików Małgorzata Kiełbasińska 2021-10-01 12:50:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
299215 Projekt i skład elektroniczny miesięcznika Fakty Nowodworskie Aneta Pielach-Pierścieniak 2020-01-09 11:10:52 Zapytanie ofertowe Service Go to
271824 Wydruk druku informacyjnego- papieru do nakazów płatniczych, kopert samoklejących oraz papieru firmowego Monika Sałaszewska 2019-11-05 08:33:24 - Service Go to
185468 Skład elektroniczny oraz korekta interp.i ort. miesięcznika Fakty Nowodworskie Aneta Pielach-Pierścieniak 2019-01-10 10:05:00 - - Go to
153923 „Dostawa i montaż ogrodzenia betonowego cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim etap I ” Julianna Borkowska 2018-09-12 12:08:00 - - Go to
112739 Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego Monika Sałaszewska 2018-01-15 12:00:00 - - Go to
112004 Skład elektroniczny miesięcznika Aneta Pielach-Pierścieniak 2018-01-04 11:53:00 - - Go to
82164 Przebudowa chodnika przy ul. Sempołowskiej, utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Młodzieżowej Grzegorz Szmyt 2017-05-25 23:59:00 - - Go to