Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668268 Wykonanie ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie w obrębie działek o nr ewid. 248 oraz 250/3 położonych w miejscowości Niebylec - nr referencyjny MŚ.271.5.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-09-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
665230 Wykonanie ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie w obrębie działek o nr ewid. 248 oraz 250/3 położonych w miejscowości Niebylec - nr referencyjny MŚ.271.4.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-09-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
662379 Wykonanie ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie w obrębie działek o nr ewid. 248 oraz 250/3 położonych w miejscowości Niebylec - nr referencyjny MŚ.271.3.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-09-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647923 2022/BZP 00290724/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - obszar od studni S20-S139-S159, S139-S164 - nr referencyjny IP.271.11.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-08-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641208 2022/BZP 00260480/01 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka - nr referencyjny IP.271.10.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635359 2022/BZP 00238495/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - obszar od studni S20 w kierunku studni S139 - nr referencyjny IP.271.9.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632594 2022/BZP 00228573/01 Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.8.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634126 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2021 r. - nr referencyjny MŚ.271.2.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-07-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
631506 2022/BZP 00224241/01 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR" - nr referencyjny IP.271.7.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-07-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
617376 2022/BZP 00173910/01 Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.6.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-06-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
585201 2022/BZP 00083765/01 Remont drogi nr 112215 R Gwoźnica Górna – Poręby w km 1+480 – 2+400 - nr referencyjny IP.271.2.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
599209 2022/BZP 00116930/01 Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży - nr referencyjny IP.271.5.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-05-18 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
507423 Remont drogi na działce o numerze ewidencyjnym 5986 w miejscowości Lutcza - nr referencyjny IP.271.9.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-09-20 14:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
499575 2021/BZP 00158823/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - przysiółek Gąsiorówki - Buczyny - nr referencyjny IP.271.7.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-10-18 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500369 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w miejscowości Lutcza - nr referencyjny IP.271.8.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-10-25 15:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
495979 2021/BZP 00148901/01 Docieplenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blizianka - nr referencyjny IP.271.5.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-09-07 12:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497587 Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 3023/3, 3023/5, 3024/1, 3025/1, 3026/3, 3027/1, 3028/1, 3031/1, 3033/1, 3034/1, 3035/1, 3036/1, 3037/1, 3038/1, 3039/1, 3040/1, 3041/1 w miejscowości Jawornik - nr referencyjny IP.271.6.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-09-08 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
487046 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2021 r. - nr referencyjny MŚ.271.2.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-08-30 12:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
480937 2021/BZP 00107633/01 Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.4.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-08-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
464619 2021/BZP 00068258/01 Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu - nr referencyjny IP.271.1.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-03-18 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
465241 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2021 roku - nr referencyjny IP.271.3.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-06-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to