Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
941566 MŚ.271.1.2024 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2024 r. Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-06-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
940309 IP.271.13.2024 Remont drogi gminnej nr 112215 R Gwoźnica Górna – Poręby w km 2+400 – 3+380 w miejscowości Gwoźnica Górna Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927217 IP.271.11.2024 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2024 roku Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
927882 IP.271.12.2024 Dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2024 roku Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
913321 IP.271.7.2024 Dostawa i montaż podwójnego zjazdu linowego – tyrolki podwójnej oraz tablicy informacyjnej przy Dziecięco-Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w miejscowości Lutcza Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-04-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
900653 IP.271.6.2024 Zakup i dostawa gier edukacyjnych, pomocy dydaktycznych i książek dla Gminy Niebylec w ramach organizacji pikniku ekologicznego „Z przyrodą za pan brat” przy Dziecięco – Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Lutczy Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-03-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
882030 IP.271.4.2024 Zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małówka, Jawornik, Gwoździanka, Baryczka i Połomia w gminie Niebylec Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-03-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
876622 IP.271.2.2024 Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-01-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
875492 IP.271.1.2024 Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni i stołówki w budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-01-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
867932 IP.271.31.2023 Dostawa i montaż ławek parkowych, ławek ogrodowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych i grilla ogrodowego betonowego na terenie Gminy Niebylec Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-12-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
854002 IP.271.26.2023 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i rekreacji przy Dziecięco-Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w miejscowości Lutcza Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-12-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
841115 IP.271.21.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Niebylec w 2024 roku Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-12-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
865537 IP.271.30.2023 Dostawa i montaż ławek parkowych, ławek ogrodowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych i grilla ogrodowego betonowego na terenie Gminy Niebylec Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-12-21 14:19:18 Zapytanie ofertowe Supply Go to
826399 2023/BZP 00423709/01 Budowa oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.15.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-11-16 10:41:44 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
768226 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2023 roku - nr referencyjny IP.271.4.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-05-24 00:04:24 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
878114 IP.271.3.2024 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2024 r. Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2024-02-09 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
843000 IP.271.23.2023 Dostawa materiału do posypywania na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2023/2024 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-11-13 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
834534 Dostawa mebli na potrzeby wyposażenia gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwoździanka - nr referencyjny IP.271.17.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-11-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
834554 Dostawa sprzętu RTV i laptopa na potrzeby wyposażenia gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwoździanka - nr referencyjny IP.271.18.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-11-09 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
834558 Dostawa urządzeń do ćwiczeń fizycznych na potrzeby wyposażenia gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwoździanka - nr referencyjny IP.271.19.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-11-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
816602 2023/BZP 00390811/01 Remont oraz przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Gwoździance celem utworzenia świetlicy wiejskiej - nr referencyjny IP.271.13.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-10-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
810626 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2023 r. - nr referencyjny MŚ.271.2.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-09-06 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
802622 2023/BZP 00341618/01 Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.11.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-09-01 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805359 Wykonanie pomieszczenia garażowego wraz z bramą segmentową na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej - nr referencyjny IP.271.12.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-09-06 08:53:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
796267 Wykonanie pomieszczenia garażowego wraz z bramą segmentową na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej - nr referencyjny IP.271.10.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-08-11 14:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to