Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
507423 Remont drogi na działce o numerze ewidencyjnym 5986 w miejscowości Lutcza - nr referencyjny IP.271.9.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-09-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
499575 2021/BZP 00158823/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - przysiółek Gąsiorówki - Buczyny - nr referencyjny IP.271.7.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500369 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w miejscowości Lutcza - nr referencyjny IP.271.8.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-09-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
497587 Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 3023/3, 3023/5, 3024/1, 3025/1, 3026/3, 3027/1, 3028/1, 3031/1, 3033/1, 3034/1, 3035/1, 3036/1, 3037/1, 3038/1, 3039/1, 3040/1, 3041/1 w miejscowości Jawornik - nr referencyjny IP.271.6.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-08-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
464619 2021/BZP 00068258/01 Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu - nr referencyjny IP.271.1.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
495979 2021/BZP 00148901/01 Docieplenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blizianka - nr referencyjny IP.271.5.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-09-07 12:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487046 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2021 r. - nr referencyjny MŚ.271.2.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-08-30 12:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
480937 2021/BZP 00107633/01 Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.4.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-08-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
465241 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2021 roku - nr referencyjny IP.271.3.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-06-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
467304 Dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2021 roku - nr referencyjny IP.271.2.2021 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2021-06-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to