Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816602 2023/BZP 00390811/01 Remont oraz przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Gwoździance celem utworzenia świetlicy wiejskiej - nr referencyjny IP.271.13.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
821778 2023/BZP 00407682/01 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.14.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
768226 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2023 roku - nr referencyjny IP.271.4.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-05-24 00:04:24 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
810626 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2023 r. - nr referencyjny MŚ.271.2.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-09-06 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
802622 2023/BZP 00341618/01 Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.11.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-09-01 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805359 Wykonanie pomieszczenia garażowego wraz z bramą segmentową na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej - nr referencyjny IP.271.12.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-09-06 08:53:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
796267 Wykonanie pomieszczenia garażowego wraz z bramą segmentową na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej - nr referencyjny IP.271.10.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-08-11 14:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
792616 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka" - nr referencyjny IP.271.9.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-08-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
779675 Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.8.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-06-22 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
772380 2023/BZP 00233768/01 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebylec - nr referencyjny IP.271.7.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-08-02 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
771129 Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2023 roku - nr referencyjny IP.271.6.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-05-31 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
768272 Dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2023 roku - nr referencyjny IP.271.5.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-06-06 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
741547 2023/BZP 00137508/01 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.2.2023 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-05-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to