Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
716101 MŚ.271.1.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z przystanków komunikacyjnych oraz koszy ulicznych z terenu Gminy Niebylec w 2023 r. Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2023-01-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
681055 2022/S 206-588091 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Niebylec w 2023 roku - nr referencyjny IP.271.13.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-11-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
687041 2022/BZP 00428383/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - działki 3029, 3027, 1484/4, 2382/1, 2382/2, 2380/3 i 2383/1 - nr referencyjny IP.271.15.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
694103 2022/BZP 00452854/01 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Niebylec w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" - nr referencyjny IP.271.16.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-12-29 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
680741 Dostawa materiału do posypywania na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2022/2023 - nr referencyjny IP.271.14.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-11-02 13:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
674180 Wykonanie ekspertyzy na użytek prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zasypania wodnicy od przepustu pod drogą na działce o nr ewid. 258/6 położonej w miejscowości Niebylec - nr referencyjny MŚ.271.6.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-10-25 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
668268 Wykonanie ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie w obrębie działek o nr ewid. 248 oraz 250/3 położonych w miejscowości Niebylec - nr referencyjny MŚ.271.5.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-10-06 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
665230 Wykonanie ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie w obrębie działek o nr ewid. 248 oraz 250/3 położonych w miejscowości Niebylec - nr referencyjny MŚ.271.4.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-09-26 23:57:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
662379 Wykonanie ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie w obrębie działek o nr ewid. 248 oraz 250/3 położonych w miejscowości Niebylec - nr referencyjny MŚ.271.3.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-09-20 08:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647923 2022/BZP 00290724/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - obszar od studni S20-S139-S159, S139-S164 - nr referencyjny IP.271.11.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-10-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641208 2022/BZP 00260480/01 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka - nr referencyjny IP.271.10.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635359 2022/BZP 00238495/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - obszar od studni S20 w kierunku studni S139 - nr referencyjny IP.271.9.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-08-03 08:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632594 2022/BZP 00228573/01 Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie Gminy Niebylec - nr referencyjny IP.271.8.2022 Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 2022-07-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to