Plan of proceedings for a year 2021

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu Construction work Basic mode - no negotiation 8550000 - II quarter No - - 2021-05-11 13:00:05 2021-05-11 13:00:05
Remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec Construction work Basic mode - no negotiation 600000 - II quarter No - - 2021-05-11 13:01:43 2021-05-11 13:01:43
Budowa parkingu na działce o nr ewid. 1990 w Gwoźnicy Górnej Construction work Basic mode - no negotiation 122000 - III quarter No - - 2021-05-11 13:03:09 2021-05-11 13:03:09
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bliziance Construction work Basic mode - no negotiation 113000 - III quarter No - - 2021-05-11 13:03:55 2021-05-11 13:03:55
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy Construction work Basic mode - no negotiation 235000 - III quarter No - - 2021-05-11 13:04:24 2021-05-11 13:04:24
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworniku Construction work Basic mode - no negotiation 162000 - III quarter No - - 2021-05-11 13:04:50 2021-05-11 13:04:50
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w 2022 roku Service EN Nieograniczony 1510000 90513100 III quarter No - - 2021-09-13 17:16:21 2021-09-13 17:16:21