Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
354573 ZP/1/06/2020 "Dostawa przerzucarki kompostu" w ramach projektu "Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku" Damian Dec 2020-07-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
328112 1/03/2020/JRP „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” Damian Dec 2020-04-27 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
333990 ZP/1/03/2020 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku Damian Dec 2020-04-22 09:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
325204 ZP/1/02/2020 „Dostawa przerzucarki kompostu” w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” Damian Dec 2020-04-10 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
276242 ZP/1/11/2019 Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. Anna Zych - Górny 2019-11-25 10:00:00 - Supply Go to
264327 Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2020 roku Anna Zych - Górny 2019-11-19 12:00:00 - - Go to
255594 Część zamówienia nr 5 - Gospodarka osadowa Damian Dec 2019-11-18 12:00:00 - - Go to
255597 Część zamówienia nr 6 - Część biologiczna Damian Dec 2019-11-18 12:00:00 - - Go to
255507 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” Damian Dec 2019-11-18 12:00:00 - - Go to
255563 Część zamówienia nr 2 – Część mechaniczna Damian Dec 2019-11-18 12:00:00 - - Go to
255515 Część zamówienia nr 1 - Część elektroenergetyczna Damian Dec 2019-11-18 12:00:00 - - Go to