Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/10/2023/WOiGO Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2024 roku

Deadlines:
Published : 25-10-2023 10:08:00
Placing offers : 20-11-2023 10:00:00
Offers opening : 20-11-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ZP_1_10_2023_WOiGO.pdf pdf 1253.83 2023-10-25 10:08:00 Proceeding
Załączniki edytowalne ZP_1_10_2023_WOiGO.zip zip 351 2023-10-25 10:08:00 Proceeding
Załacznik nr 7 Projektowane Postanowienia Umowy ZP_1_10_2023_WOiGO.pdf pdf 197.34 2023-10-25 10:08:00 Proceeding
2023-OJS206-647635-pl.pdf pdf 115.85 2023-10-25 10:08:00 Proceeding
2023.11.20 otwarcie ZP_1_10_2023_WOiGO.pdf pdf 345.31 2023-11-20 11:25:07 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_1_10_2023_WOiGO.pdf pdf 1315.13 2023-12-13 10:53:32 Public message

Announcements

2023-12-13 10:53 Anna Zych - Górny Szanowni Państwo,
w załączniku do niniejszego komunikatu, Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-20 11:25 Anna Zych - Górny Informacja z otwarcia ofert.

2023.11.20 otwarcie [...].pdf

2023-11-20 10:14 Anna Zych - Górny Szanowni Państwo,
Zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poźn. zm.), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o nr ref. ZP/1/10/2023/WOiGO. Kwota ta wynosi: 2 030 576,99 zł gross ( 1 650 875,60 zł netto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536