Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/02/2023/JRP Dostawa samochodu specjalistycznego z urządzeniem hakowym i żurawiem HDS do odbioru odpadów

Deadlines:
Published : 15-03-2023 14:50:00
Placing offers : 27-03-2023 10:00:00
Offers opening : 27-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db2521-0183-a63a-623c-2e000f1070d3.pdf pdf 111.27 2023-03-15 14:50:00 Proceeding
SWZ ZP_1_02_2023_JRP.pdf pdf 1516.57 2023-03-15 14:50:00 Proceeding
Zał. nr 5 PPU ZP_1_02_2023_JRP.pdf pdf 857.34 2023-03-15 14:50:00 Proceeding
Załączniki edytowalne ZP_1_02_2023_JRP.zip zip 219.83 2023-03-15 14:50:00 Proceeding
2023.03.21 Wyjaśnienia 1_02_2023_JRP.pdf pdf 985.67 2023-03-21 13:34:01 Public message
08db29f9-777c-e255-eaac-070011d0e4e4-1.pdf pdf 35.31 2023-03-21 13:34:01 Public message
2023.03.23 Wyjaśnienia 1_02_2023_JRP.pdf pdf 984.47 2023-03-23 09:17:04 Public message
08db2b74-6003-b306-8827-ec0011169d0c-1.pdf pdf 35.31 2023-03-23 09:17:04 Public message
2023.03.27 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 505.46 2023-03-27 11:27:13 Public message
2023.05.11 informacja o wyborze oferty.pdf pdf 1136.23 2023-05-11 15:13:03 Public message

Announcements

2023-05-11 15:13 Damian Dec Szanowni Państwo,

W załączniku do niniejszego komunikatu Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej.

2023.05.11 informacj [...].pdf

2023-03-27 11:27 Agnieszka Toboła Szanowni Państwo,
W załączniku do niniejszego komunikatu informacja z otwarcia (odszyfrowania) ofert.

2023.03.27 Informacj [...].pdf

2023-03-27 10:04 Agnieszka Toboła Szanowni Państwo, zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla postępowania o nr. ref. ZP/1/02/2023/JRP. Kwota ta wynosi: 797 135,53 zł gross (648 077,67 zł netto).
2023-03-23 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-23 09:17 Agnieszka Toboła Zamawiający udziela stosownych wyjaśnień na otrzymane pytania w związku z czym wydłuża termin składania ofert. Szczegóły w załączniku.

2023.03.23 Wyjaśnie [...].pdf

08db2b74-6003-b306-8 [...].pdf

2023-03-21 13:34 Agnieszka Toboła Zamawiający udziela stosownych wyjaśnień na otrzymane pytania w związku z czym wydłuża termin składania ofert. Szczegóły w załączniku.

2023.03.21 Wyjaśnie [...].pdf

08db29f9-777c-e255-e [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 616