Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu

Choose Name Description
Artykuły biurowe -
Beton -
Dostawa flokulantu do odwadniania lub zagęszczenia osadu nadmiernego -
Drut do pras belujących -
Laboratoryjne materiały eksploatacyjne -
Materiały do maszyn i urządzeń -
Materiały do mikrobiologii -
Materiały do pojazdów ciężarowych -
Materiały do pojazdów osobowych -
Materiały elektryczne -