Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
747428 S7/2023/PN/BLZ Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowych na terenie Grudziądza" Referat Zamówień Publicznych 2023-04-11 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
728645 S4/2023/PN/BLZ Dostawa Jednostki Kogeneracyjnej o mocy 345 kW wraz z wymianą jednostek Kogeneracyjnych Biogazowych nr 1 i nr 2 Referat Zamówień Publicznych 2023-03-13 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
734947 Pielęgnacja terenów zielonych MWiO sp. z o.o. w 2023 r. Referat Zamówień Publicznych 2023-03-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
731454 Czyszczenie osadników i separatorów na terenie gminy – miasto Grudziądz wraz z utylizacją odpadów Referat Zamówień Publicznych 2023-03-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
726875 ZP1/2023/PBN/BLZ Remonty sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza wraz z remontem studni rewizyjnych Referat Zamówień Publicznych 2023-03-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
722275 S3/2023/PN/BLZ Sprzedaż i sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, ręczników, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego Referat Zamówień Publicznych 2023-02-09 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
718281 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych Referat Zamówień Publicznych 2023-02-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
721026 Sprzedaż oraz sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla MWiO sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przez okres 6 miesięcy Referat Zamówień Publicznych 2023-02-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
720047 Sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem piasku do zasypek w ilości 2 000 ton Referat Zamówień Publicznych 2023-02-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
717416 S2/2023/PN/BLZ Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza Referat Zamówień Publicznych 2023-01-31 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Construction work Go to
716332 S1/2023/PN/BLZ Sprzedaż i sukcesywna dostawa materiałów ogólnobudowlanych i metalowych dla MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu przez okres 6 miesięcy Referat Zamówień Publicznych 2023-01-25 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
690155 S25/2022/PN/BLZ Odbiór i transport odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza oraz Centralnej przepompowni Ścieków w Grudziądzu Referat Zamówień Publicznych 2022-12-12 08:38:30 Przetarg regulaminowy - FA Service Go to
690109 Sprzedaż oraz sukcesywna dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu Referat Zamówień Publicznych 2022-12-06 08:07:42 Zapytanie ofertowe Supply Go to