Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.

Choose Name Description
Dostawa - Odzież robocza i ochronna -
Dostawa - Urządzenia wysokociśnieniowe wraz z osprzętem -
Dostawa - Węże przemysłowe wraz z osprzętem -
Dostaway - Wyroby hutnicze -
Dostawy - Artykuły BHP i PPoż. -
Dostawy - Artykuły biurowe -
Dostawy - Chemia budowlana -
Dostawy - Chemia do oczyszczania ścieków (polielektrolit) -
Dostawy - Chemia gospodarcza -
Dostawy - Chemia technologiczna, przemysłowa -