Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
716227 EA/1/01/2023 Długoterminowy najem samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Justyna Kluge 2023-02-17 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
716869 EA/2/01/2023 Zakup wraz z montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych typu wallbox- 2 punkty Justyna Kluge 2023-02-17 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
704814 PN/37/1/TS/EZ/202 Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wod.-kan. dla MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. - część III - powtórzenie. Jolanta Kruszyna 2022-12-21 12:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
695435 PN/41/TO/EZ/2022 "Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków Północ i Południe w Piekarach Śląskich" Jolanta Kruszyna 2022-12-05 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
681879 PN/42/DP/EZ/2022 „Świadczenie usług sprzątania budynków: 1) Dział Eksploatacji Sieci wod.-kan., 41-943 Piekary Śląskie, ul. Śląska 17 2) Oczyszczalnia ścieków „Północ”, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Śląska 17 3) Oczyszczalnia ścieków „Południe”, 41-948 Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni będących własnością MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. przy ul. Roździeńskiego 38”. Beata Iwaszkiewicz 2022-11-04 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
658669 PN/37/TS/EZ/2022 Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wod.-kan. dla MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. Jolanta Kruszyna 2022-10-10 12:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
656493 PN/34/TO/EZ/2022 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” budowy instalacji odzysku energii ze ścieków sanitarnych dla Oczyszczalni Ścieków „Północ” MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” Beata Iwaszkiewicz 2022-09-30 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
660874 40/TO/EZ/2022 „Wykonanie usługi przeglądów i kalibracji miernika czterogazowego - O2, CO, H2S,LEL MX4 dla potrzeb MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”. Marek Strugała 2022-09-15 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
654026 PN/35/TT/EZ/2022 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1968/164 przy ul. Przyjaźni w Piekarach Śląskich”. Magdalena Mulszanowska 2022-09-08 12:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
653379 ZO/36/TO/EZ/2022 Szelki bezpieczeństwa Marek Strugała 2022-08-25 08:39:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
639709 PN/28/TS/EZ/2022 „Naprawa nawierzchni jezdni, placów, chodników po awariach i innych robotach na sieciach wod.-kan. na terenie miasta Piekary Śląskie”. Beata Iwaszkiewicz 2022-08-16 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
647100 33/TO/EZ/2022 "Dostawa laboratoryjnych testów kuwetowych dla MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o." Marek Strugała 2022-08-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
418148 ZO/3/EZ/TS/2021 „Zakup i dostawa plomb do wodomierzy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”. Teresa Szczogiel 2021-02-01 09:15:03 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
584810 PN/10/TT/EZ/2022 „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich". Magdalena Mulszanowska 2022-05-24 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
571946 PN/07/TT/EZ/2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod.-kan. w ul. Radzionkowskiej w Piekarach Śląskich. Magdalena Mulszanowska 2022-03-21 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
527369 8/PN/TT/EZ/2021 Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na realizacji robót budowlanych pn.: "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy - ETAP III" - powtórzenie Magdalena Mulszanowska 2021-11-26 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
477174 4/PN/TT/EZ/2021 Wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na realizacji robót budowlanych w podziale na 5 części: część nr 3) „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy – ETAP III”. Magdalena Mulszanowska 2021-08-16 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
477166 4/PN/TT/EZ/2021 Wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na realizacji robót budowlanych w podziale na 5 części: część nr 1) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szpitalnej w Piekarach Śląskich Magdalena Mulszanowska 2021-08-17 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
477172 4/PN/TT/EZ/2021 Wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na realizacji robót budowlanych w podziale na 5 części: część nr2) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 w Piekarach Śląskich”. Magdalena Mulszanowska 2021-08-17 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
477180 4/PN/TT/EZ/2021 Wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na realizacji robót budowlanych w podziale na 5 części: część nr 5) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w Rejonie budynków 9-15 w Piekarach Śląskich” Magdalena Mulszanowska 2021-08-17 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
477158 4/PN/TT/EZ/2021 Wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na realizacji robót budowlanych w podziale na następujące części: 1) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szpitalnej w Piekarach Śląskich 2) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 w Piekarach Śląskich”, 3) „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy – ETAP III”, 4) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Damrota na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Konstytucji 3-go Maja i w ul. Bocznej w Piekarach Śląskich”, 5) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w Rejonie budynków 9-15 w Piekarach Śląskich” Magdalena Mulszanowska 2021-08-17 00:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
430126 ZO/11/EZ/DP/2021 „Dostawa tuszy i tonerów dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy”. Teresa Ochmańska 2021-03-10 12:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to