Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
526290 Przet.dost. 1/2021 DOSTAWA POJAZDÓW: 1.CZĘŚĆ I: Ciągnika ogrodniczego (sadowniczego), 2.CZĘŚĆ II: Samochodu osobowego do prowadzenia zajęć nauki jazdy na kat. B WEDŁUG WYZNACZONYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1 Zamówienia Publiczne 2021-11-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
522176 UR-3/2021 Usługa rolnicza dla ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie. Mechaniczne skoszeniem uprawy kukurydzy na areale około: 18,5ha, wraz z odbiorem ziarna własnym transportem. Zamówienia Publiczne 2021-10-18 12:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
500077 Przet. bud 4/2021 INWESTYCJA BUDOWLANA: Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weterynarii. Budynek 4L. Teren WPNZ ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4 Zamówienia Publiczne 2021-09-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
517777 D-5/2021 Dostawa nawozów mineralnych granulowanych (NPK) i materiału siewnego (pszenica ozima) dla ZSCKR w Sandomierzu Zamówienia Publiczne 2021-10-11 13:07:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
504272 UR-2/2021 Usługa rolnicza dla ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie.Mechaniczny zasiew z dostarczeniem lub bez kwalifikowanego materiału siewnego. Na areale około: 22ha RZEPAKU OZIMEGO. Zamówienia Publiczne 2021-09-14 08:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
486595 Przet. bud 3/2021 REMONT BUDYNKU STODOŁY 4G. Teren WPNZ ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4 Zamówienia Publiczne 2021-08-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474297 Przet. bud 2/2021 Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6 Zamówienia Publiczne 2021-07-14 15:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
465931 Przet. bud 1/2021 Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6 Zamówienia Publiczne 2021-06-22 12:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
450595 3/2021 Wykonanie dokumentacji technicznej (rysunkowej), kosztorysowej i prowadzeniu nadzoru autorskiego-inwestorskiego dla prac budowlanych: ROBOTA REMONTOWA: Remont otoczenia-II część drogi dojazdowej z przodu budynku. Remont parteru budynku (korytarz, jadalnia, świetlica). Internat ZSCKR w Sandomierzu przy ulicy Mokoszyńskiej 6 Zamówienia Publiczne 2021-04-29 10:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
445972 UR-1/2021 Usługa rolnicza dla ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie.Mechaniczny zasiew z dostarczeniem zaprawionego materiału siewnego i późniejszym skoszeniem zasianej uprawy wraz z odbiorem ziarna własnym transportem. Na areale około: 18,48ha kukurydzy. Zamówienia Publiczne 2021-04-19 12:23:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
434889 D-4/2021 Dostawa nawozów mineralnych granulowanych i płynnych dla ZSCKR w Sandomierzu Zamówienia Publiczne 2021-04-16 14:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
445281 D-4/2021 Dostawa dla ZSCKR w Sandomierzu do celów użytkowych 1 sztuki: Kosiarki pielęgnacyjnej 3 wirnikowej firmy JAGODA (Skierniewice), model BALBINKA. Zamówienia Publiczne 2021-04-15 12:37:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
439842 D-3/2021 Dostawa dla ZSCKR w Sandomierzu do celów dydaktycznych akcesoriów groomerskich (Do pielęgnacji zwierząt). Zamówienia Publiczne 2021-03-26 10:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to